9233. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lignit és barnaszén kokszolására

Megjelent 180')'. évi szeptember hó 15-én. MAGY. SZABADALMI ÍÍIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9233. szám. II/a. OSZTÁLY. Eljárás lignit és barnaszén kokszolására. NAGY MÓR MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 31-ike. Ezen eljárás czélja lignitből és barnaszén­ből kokszhoz hasonló anyag előállítása. Az eljárás a következő módon vihető ki. A kokszolandó barnaszén vagy lignit mennyiségéhez viszonyítva 02—5% bá­riumot tartalmazó tetszőleges bariumsót, bariumhydroxydot vagy bariumoxydot a bá­riumhoz viszonyítva 05—1 % kénnel és 02 — 0'5°/0 fluort tartalmazó tetszőleges fluor­vegyülettel összekeverjük, a keveréket víz­zel föleresztve igen híg habarccsá alakítjuk melybe a kokszolandó lignitet vagy barna­szenet belemártjuk vagy mellyel azt leönt­jiik. Az így előkészített lignitet vagy barna­szenet akár zárt edényben, akár máglyák­ban, úgy mint a faszén készítésénél a fát száraz lepárlásnak vetjük alá. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás lignit és barnaszén kokszolására, jellemezve az által, hogy a lignitet vagy barnaszenet a lignit vagy barnaszén 02 — 5°/0 -át tevő báriumot tartalmazó bariumsónak, bariumhydroxydnak, ba­riumoxydnak és a bárium 05—l°/0 -át tevő kénnek és 02 -O5°/0 -át tevő fluort tartalmazó fluorsónak keverékébe márt­juk vagy azzal leöntjük és azután zárt edényekben vagy máglyákban száraz le­párlásnak vetjük alá. ('alias részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents