9213. lajstromszámú szabadalom • Tartókészülék kerékpárokhoz

Megjelent 1897. évi szeptember hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9213. szám. XX/c. OSZTÁLY. Tartó készülék kerékpárok számára. .OVREK VILMOS FÉMÁRÚGYÁROS LIESINGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 28-ika. A találmány tárgya egy gyűrűhöz csukló­san kapcsolt egyszerű vagy kettős tartóvilla, mely könnyű fémből készül, és a kerékpár egyik vagy másik részén összerakott álla­potban megerősíthető és arra szolgál, hogy ha más alkalmas megtámasztás! módot nem találunk, a kerékpárt a kellő helyzetben tartsa. A csatolt rajzlapon az 1. ábra a tartó­villa elől- és fölűlnézete, részben metszete, részben összetolt, részben kihúzott állapotban, az 1", 2., 3. és 4. ábra részletrajzok, az 5. ábra a villa mozgatható részének elhelyezésére szolgáló kapocs, a 6. ábra sematikusan a tartóvillának a kerékpáron való megerősítését mutatja. Az A gyűrűn, mely az a csukló és a b csavar segélyével van a kerékpár egyik vagy másik részén megerősítve, a D D kettős csuklók segélyével a teleskopszerűen betol­ható (1. ábra) vagy összehajtható (4. ábra) B B1 rudak vannak megerősítve. Az 1. ábrán látható egymásba tolható tá­masztó rudak körül a belső B1 i;úd c csúcs­csal van ellátva, a rudat a kihúzott állásá­ban a d rugós rögzítő peczek tartja fogva, vagy pedig, mint az az ll ábrán látható, a középállásban van a B cső b1 hasítékába fogódzó d szög által fogva tartva, ellenben a 4. ábrán metszetben és nézetben látható, példaképen félkör keresztmetszetben kiképe­zett összerakható rudak a nyitott, illetve a megnyújtott helyzetben a d* hüvely segélyé­vel tarthatók meg, mely a d1 peczekbe üt­közik. Az A villagyúrúk két részből is készül­hetnek, mint az a 2. ábrán látható, vagy pedig mint a 3. ábrán föl van tűntetve, az A gyűrű rugós, nem zárt részt képez, melyet a rugalmassága szorít az illető szerkezeti részre. Hogy ha a mozgatható támasztó rudat vissza akarjuk hajtani, a rúdnak ily helyzet­ben való tartására, az 5. ábrán nézetben lát­ható és egy vagy két rugós f karral ellátott c gyúrú szolgál, mely a kerékpárnak egy alkalmas részén, például mint az a 6. ábrán látható, oly módon van elhelyezve, hogy a két összehajtott támaszték rész közül az egyik az f karok között foglaljon állást. Annélkül, hogy a találmány keretét el­hagynók, az A illetve C gyűrűk átmérője tetszőleges nagy és a B B1 támasztó rudak illetve villák keresztmetszete is tetszőleges lehet, vagyis nem kell okvetlenül körkereszt­metszetünek lennie.

Next

/
Thumbnails
Contents