9212. lajstromszámú szabadalom • Újítások lőfegyvereken

Megjelent 1897. évi szeptember lió 14-én. MAGY. jg| KIR. SZABADALMI IBSÍ HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 9212. szám. XIX/a. OSZTÁLY­Újítások lőfegyvereken. LUGER GYÖRGY MÉRNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 5-ike. Eme találmány tárgya a 3925. sz. hasonló czímű magyar szabadalom tárgyán eszközölt újítások, melyeknek czélja a lövész biztosí­tása a működésnek megbízhatóvá tétele és a kezelés egyszerűsítése. Lehetne emez egyszerű berendezéseket más fegyvereken is alkalmazni, és ezeket más alakban is kivinni, mit a csatolt rajzlap mutat néhány példában, mely azonban az összes lehetséges módozatokat föl nem tünteti. A találmányt ábrázoló rajzokon azonos betűk mindig azonos részeket jeleznek, és a metszetek, ha csak az ellenkezőt világo­san meg nem mondtuk, mindig a középen mennek át. A rajzokon: a 1. ábra a zárt závárzat függélyes met­szete a záró fejnél és a patrónágynál, a 2. ábra ugyanazon závárzat elölnézete a fegyvercső eltávolítása után, a 3. ábra vízszintes metszet a tokon és a patrónágyon át a záró henger visszahú­zása után, a 4. ábra egy más fölül előre kiálló bü­työkkel bíró zárófej perspektivikus képe. az 5. ábra egy zárt, részben függélye­sen metszett závárzat és a 4. ábrán látható zárófejjel, a 6. ábra az 5. ábrán látható závárzat elölnézete, a cső lecsavarása után, a 7. ábra előre álló kiugrással nem bíró zárófej perspektivikus képe, a 8. ábra vízszintes metszet a zárt závár­zaton át, mely a zárófejnél és a töltény­ürnél van átvezetve, a 9. ábra megfelelő függélyes metszet, a 10. ábra a cső hátsó végének perspek­tivikus képe, a 10a ábra hátul nézete, a 11. ábra a zárt závárzat függélyes metszete a zárófejen és a töltényürnél alkalmazott b gyürűszegmentumon át vezetett sík szerint, a 12. ábra a 11. ábrán látható gyűrű per­spektivikus képe, a 13. ábra az utóbbi hátul nézete, a 14. ábra a 11. ábrán látható elzárás nézete, még pedig a 13. ábrán látható gyű­rűkkel fölszerelve és a cső levétele után, a 15. ábra a levett cső hátsó részének perspektivikus képer melyen a 13. gyűrűk elhelyezésére szolgáló a3 kiesztergályozott horony látható, a 16. ábra a nyitott závárzat és az ezen alkalmazott szekrény jobb oldalának nézete, a 16a ábra föntebb jelzett szerkezethez tartozó részlet, a 17. ábra a 16. ábrához hasonló nézet, de a szekrény másként van elhelyezve,

Next

/
Thumbnails
Contents