9202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerszám két fémből készült hordórész szoros összeköttetésének és merevítésének előállítására

Megjelent 181)7. évi szeptember lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9202. szám. XX/f- OSZTÁLY. Eljárás és szerszám két fémből készült hordórész szoros összeköttetésének és merevítésének előállítására. GOEPPINGER & C° GYÁRI CZÉG WEISSENFELSBEN ÉS HARMATTA JÁNOS MÉRNÖK SZEPESVÁRALJÁN. Pótszabadalom a 8039. sz. törzsszabadalomhoz. A szabadalom bejelentésének napja 1896 nov. hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát egy eljárás és szerszám képezi a 8039. számú törzs- és 9201. számú pótszabadalommal védett hordó­részek szoros összeköttetésének előállítására, mely hordórészek széle hullámos csavarme­nettel van ellátva, úgy hogy a két hordó­részből összetett hordónak összekötése rend­kívül előnyös és a hordó szilárdságát me­revítés által biztosítja. Jelen találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl és pedig: 1. ábra a szerszámot metszetben. 2. ábra annak alkalmazását. 3. ábra annak alkalmazását nagyobbított léptékben, 4. ábra az eredményt metszetben. Mint az 1. ábrából látható, f f csap­ágyakban d tengely f'oroghatólag van ágyazva, melyen a külső kerületen g csa­varmenettel és li karimával ellátott b hü­vely foroghatólag van föltolva, melyen egy egyhelyben fekvő a korong, egy eltolható a1 korong és végül c csavaranya van. A hullámos csavarmenettel ellátott és egymással egybecsavart két hordórész, mint ezt a 2. ábra föltünteti, ismeretes segédesz­közökkel egy esztergapadba fogatik. Az esztergapad szántalpán a jelen találmány tárgyát képező és 1. ábrában föltűntetett szorítót rendezzük el, s ez ismert eszközök segélyével a hordórészeket összekötő hullá­mos csavarmenetekig emeltetik, úgy hogy azoknak K kidúdorodása a a1 korongok közé benyúlik (3. ábra). Ha most i i hordót forgó mozgásba hoz­zuk. akkor ezzel együtt a b hüvellyel bíró a a1 korongok is a d tengely körül és ez saját tengelye körül /' f csapágyakban fo­rognak, eközben c csavaranyát lassanként utána szorítván elérjük, hogy a hullámos összeköttetés a 4. ábrában töltüntetet-t alakot nyeri.' A hullámos összekötés ily módon való összepréselése a hordónak a szilárd, biztos és szoros összeköttetésen kívül rendkívül előnyös merevítést is biztosít. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 8039. számú törzs- és 9201. számú pótszabadalom tárgyát képező, szélükön hullámos csavarmenetekkel bíró fém­hordóknál két hordórész szoros össze­köttetésére szolgáló eljárás, jellemezve az által, hogy a két hordórészből össze­t

Next

/
Thumbnails
Contents