9120. lajstromszámú szabadalom • Készülék többmenetű tekercsek előállítására hajlított tengelyek számára

Megjelent 1897. évi augusztus lió 31-én. MAGY. HÜ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI KAS 9120. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Készülék több menetű tekercsek előállítására, hajlítható tengelyek számára. STR1EMEB ADOLF KERESKEDŐ ÉS GERECHTER LIPÓT MECHA­NIKUS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 18-ika. Az alantabb leírt gép oly tekercsek elő­állítására szolgál, melyeket hajlítható ten­gelyekké egyesíthetünk. A tekercsek elő­állítására alkalmazandó drótok, jelen talál­mány szerint egy üreges orsó külső vagy belső fölületén egymástól elkülönítve alkal­mas menetekben lesznek tekercselve. Az üreges orsó hátulsó végén csévetartóval van ellátva, mely megfelelő számú csévével bír; mellső végén pedig fej van, melynek segélyével a drótokat s a kész tekerccsel együtt előre tolódó rúdra tekerjük. A csé­vék és a gépfej úgy vannak alkalmazva, hogy a drótok a súrlódás lehető elkerülése mellett jelentéktelen meghajlítással tekercs­menetekké alakíttatnak, és az orsó-fejen levő két görgő által erősen fogva tartatnak, s innen a vezetékhez vitetnek. A mellékelt rajz első ábrája az elrendezés oldalnézetét, a 2. ábra pedig ugyanennek előlnézetét mutatja. A 3. ábra hosszmetszet az üreges orsón keresztül, és a 4. ábra pedig a gép fején való drótvezetés módját jelzi. Az 5. ábra a gép hátul-nézetét mu­tatja a csévetartóval, a mely jelen esetben 4 csévére van berendezve. A 6. és 7. ábra a csévék különleges elrendezését mutatja. A 8. és 9. ábra a gépfejen alkalmazott drót vezetőknek hosszmetszetét és előlnézetét tűnteti föl. Az üreges orsó (1—3. ábra), két egy­másba tolt csőből áll k és /, a melyek közül a külső k cső egy a czélnak megfelelő n orsótartóval (1. ábra), e fejjel (1. és 2. ábra) és w csapágycsészékkel, azonkívül m m1 nyílással van ellátva; a belső l cső pedig külső kerületén a drótok vezetésére szol­gáló egymástól elkülönített i menetekkel van ellátva, míg belsejében az s rúd van elhelyezve, mely az előbbiben előre és hátra mozoghat. A k üreges orsó hátulsó végén lévő n csévetartó (1. és 5. ábra) o csap körül for­gatható csévével bír, mely a q tárcsákból (6., 7. ábra), agyból és 91 rugalmas henger­ből áll. A q1 rugalmas henger végeikkel szabadon egymásra fektetett gyűrűhöz ha­sonlít, mely egyik végén egy kis ql peczekkel bír; e peczek a gyűrű másik végének q3 nyílásába illeszthető. A k üreges orsó mellső végén levő e fej (1., 2. ábra) e1 karok segélyével a b c d, illetőleg a1 b1 c1 d1 csigákat tart, és a g födő alatt f drót vezetővel (8., 9. ábra) bír. Ezen f vezetőt, mely (a 8. ábrában bal, a 9. ábrában jobb menettel van ellátva) kö-

Next

/
Thumbnails
Contents