9103. lajstromszámú szabadalom • Izzófénylángzó nem világító lánggal égő gázok számára

— 2 — belül minden oldalról levegőt, kap. Ennek eredménye a fényerő növekedése változat­lan gázfogyasztás mellett. Az égő egy kiviteli módozatát a 3. ábra mutatja. U az égőnek az Argand-égők módjára szerkesztett alsó része; ezen vannak elren­dezve az r r csövecskék, melyeknek fölső részén vannak az o o kiömlési nyílások; a szájrészek agyagból, agyagkőből vagy más efféléből lehetnek készítve, hogy azoknak elégését vagy a hő elvezetést elkerüljük m gyűrű a csövecskéket kellő távolságban tartja egymástól és az izzótesttől. A /«h' tok a <) g' galleriával szilárd összeköttetésben áll és a iv-nál föléje tolt G izzótest tartója gyanánt szolgál S csavar a T izzótesttartó rögzítésére szolgál v »'-nél a galleria a tok­kal és izzótesttel együtt az égőn nyugszik s erről az izzótest kicserélése czéljából levehető u nyílások levegő bevezetésre szol­gálnak az izzótesten kívül. SZABADALMI IGÉNY. Izzófény-lángzó oly gázok számára, melyek nem világító-lánggal égnek (például víz­gáz), mely áll bizonyos számú, az izzó­test alakjának megfelelően elrendezett egylyukas égőket alkotó r csövecskék­ből. melyek között a lángocskákhoz a levegő szabadon hozzáfér s mely r csö­vecskékhez a lángzó közös V alsó részén át gázt vezetünk. (1 rajzlap melléklettel.) RALLAS RÉSZVÉNYTÁH8A6ÁO NYOMDÁJA BUOAPE8TEN

Next

/
Thumbnails
Contents