9093. lajstromszámú szabadalom • Elektromos gyújtókészülék gázlángzók számára

Megjelent 181)7. évi augusztus hó 1897-éu. MAGY. tffií KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9098. szám. II/«. OSZTÁ LY. Elektromos gyújtókészűlék gázlángzók számára. LEWITZKI LÁSZLÓ VICTOR MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 9-ik.e. Ezen találmány gáznak azonnal való meg­gyújtására és eloltására szolgáló új beren­dezésre vonatkozik elektromos áram segít­ségével és minden fajta gázlángzóra alkal­mazható. A rajzon az új elektromos készülék gáz­izzólángzó számára van föltüntetve. Az I. ábra mutatja a készüléket azon részek nélkül, melyek a gáz meggyújtását előidéző platinsodrony izzását idézik elő. A 2. ábra a teljes lángzót mutatja, ellátva azon berendezéssel, mely a gáz bevezetését és elzárását, valamint a gáz meggyújtására szolgáló fémsodrony izzását hozza létre. A mint az 1. ábrából látszik, a készülék fenekén van két fogazott z gyűrű; ezen gyűrűk fogainak mentén eltolható egy so­lenoid k magjával összekötött y kar. Ezen gyűrűk, melyek már egy régebbi gyújtókészűlék révén ismeretesek, nyitását és zárását idézik elő azon szelepnek, melyet a k mag abban a mértékben szabályoz, a melyben az y kai' az alsó gyűrűnek valamely mélyebb vagy kevésbé mély fogába jut. A kx szelep a gáz kilépésére szolgáló g nyí­lást újszerűen fölülről zárja. Az s tekercs a fogazott 3 gyűrűkkel együtt a g kilépő nyílás alatt van, minek következtében lehetséges a &1 szelepet a készülék fölső része felől könnyen elérni, sőt a k magtól elválasztani, minthogy ez utóbbival egyszerűen k2 csavar köti össze. A mondottakból kitűnik, hogy ezen be­rendezéssel egyrészt a szerkezetnek csekély magasságát és másrészt a k1 szelepnek könnyű szabályozását érhetjük el az által, hogy ezt az s solenoid k magjával össze­köttetésben álló k2 csavar hosszában fölfelé és lefelé csavarjuk. Egyik régebbi berendezésünknél segéd­lángot használtunk magának a lángzónak meggyújtására. A fehérizzásba hozott fém­sodrony a segédláng fölött volt elhelyezve • ezen elrendezés több kellemetlenség okozója volt, mint a hengernek megrepedése a meg­gyújtás alkalmával, minthogy a segédláng az üvegnek egyetlen pontját érte. ezenkívül az izzótest bekormozódott, mert nem volt lehetséges a segédlángot eloltani, a míg a lángzó égett. Ezen bajokat elkerüljük az által, hogy a segédlángot teljesen mellőzzük. A z1 1 pla­tinsodrony izzását előidéző áram (2. ábra) egyidejűleg megy az s tekercsbe és a zu platinsodronyba, mely a Bunsenláng hideg terében van. A k1 szelep emelését egy, a k magot működtető $ solenoidba bocsájtott elektromos

Next

/
Thumbnails
Contents