9061. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lábbeli és más bőrtárgyak valamint fafémczikkek stb. konzerválására és tisztítására szolgáló szer előállítására

Megjelent 1897. évi augusztus lió 27-én. MAGY. ||g| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 9061. szám. Xl/g- OSZTÁLY. Eljárás lábbeli és más bó'rtárgyak, valamint fa-, fémczikkek stb. konzerválására és tisztítására szolgáló szer előállítására. JEKELI KÁROLY NÁNDOR VEGYÉSZ ÉS HAASZ MÓRICZ GYÁROS, MINT A JEKELI & HAASZ CZÉG TULAJDONOSAI BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 8-ika. -Jelen találmány tárgyát bőr-, fa- és fém­tárgyak konzerválására és tisztítására szol­gáló szer előállítására vonatkozó eljárás képezi. Ezen szer szilárd minőségben, s tet­szőleges alakban, legczélszerűbben rúdalak­ban állíttatik elő, és azt használat alkalmá­val a kezelendő tárgyra kenjük, miáltal annak fülűletén egy vékony réteg áll elő, s a tárgyat aztán kefével vagy szövet­darabbal fényesre csiszoljuk. Ezen szer carnauba, — vagy más ha­sonló viaszból, — melyhez méh- vagy japáni viaszt, sellakot, eeresint, paraffint, ozokeritet spennacetet, stearint stb. adha­hatunk, továbbá valamely állati, növényi vagy ásványi eredetű zsírból, és a kezelendő tárgy színének megfelelő, s zsírokban old­ható festékből áll. Illó anyagok hozzákeve­rése által az egészet parfümirozhatjuk. A viaszt, zsírt és festéket minden oldó­szer nélkül egy edényben hevítvén, addig kavarjuk,míg az egész jól összeolvadt, a mikor is azt tetszőleges formába öntve, megszilár­dítjuk. Legczélszerűbb az egyes alkatrészeket következő arányban megválasztani: 10 súlyrész carnaubaviasz, 9 » faggyú, 2 » zsírban oldható festék. Az így előállított konzerváló ós tisztító­szer a bőrt lággyá, vízhatlanná teszi. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás lábbeli és más bőrtárgyak, valamint fa-, fémczikkek stb. konzerválására és tisztítására szolgáló szer előállítására, viaszból, ásványi, növényi vagy állati eredetű zsírból, és a kezelendő tárgy színének megfelelő zsírban oldható fes­tékből, mely anyagokat a leírásban rész­letezett mennyiségben, minden oldószer hozzáadása nélkül keverünk össze, s a nyert keveréket formába öntve, szilád állapotban hozzuk forgalomba. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapestet1

Next

/
Thumbnails
Contents