8986. lajstromszámú szabadalom • Billentyűszerkezettel bíró jelzőmű ellenőrzőpénztárak számlálóművek stb. számára

Megjelent 189?. évi augusztus lió 18-án. ftlAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8986. szám. VII/C. OSZTÁLY. Billentyű-szerkezettel bíró jelzőmű. ellenőrző pénztárak, számlálóművek stb. számára. HENNING RICIIARD ÉS KOLBE ADOLF KERESKEDŐK MAJNA/“ FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 20-ika.-Jelen találmány oly készülékre vonatkozik, mellyel képesek vagyunk egy billentyű­­sorozat alkalmazásával bizonyos számjegye­ket a billentyű-szerkezet szerint megálla­pítani. és egyidejűleg az ezáltal láthatóvá lévő számjegyeket folytatólagosan összeadni. Ezen találmányt alábbiakban írjuk le. A mellékelt rajzokban a készülék úgy van rajzolva, amint azt példaképen ellen­őrző pénztárak stb. számára alkalmazzuk. Az 1-ső ábra a készülék oldalnézetét, a 2-ik ábra ugyanannak hátulnézetét, a 3.. 4. és 5. ábra részleteket mutat. Az alsó részt, melyen a készülék van föjszerelve, S fiókkal látjuk el, mely a nap­pal befizetett pénz megőrzésére szolgál. Ezen S fiók nem ér egészen az aljazat végéig; mögötte különféle szerkezetek elhe­lyezésére szabad teret tartunk fönn. Az S fiók hátulsó részén, keresztirányban átmenő w tengely van elrendezve, melyre lazán W könyök-emeltyűket helyezünk. Ezen tengely épúgy, mint a G ellensúllyal ellátott W1 emeltyűk (1. ábra), az összeadási készü­lékhez szükségeltetnek, amint ezt később részletesebben le fogjuk írni. A készülék asztallapján négy s hornyolt sín van elrendezve, melyeken 11 lí kerekek segélyével Z fogasrudak ide-oda tolhatok. A Z fogasrudak, a w1 tengelyre lazán föl­húzott Z-‘ fogaskerekekbe kapaszkodnak. Az ábrákban látható ellenőrző-pénztár, az említett négy Z fogas-rúdnak megfele­lőig négy billentyű-sorozattal bír. E négy billentyű-sor közül az elsővel az egyes fil­lérek. a másodikkal a 10, 20, 30, stb. fillérek jelezhetek: a harmadik és negyedik billentyű­sor épp így van berendezve, azonban csak a befizetett márkák jelzésére szolgálnak. Mindegyik billentyű-sornak 9 T billentyűje van, úgy hogy a példaképpen rajzolt ellen­őrzőpénztárral egyszerre legföljebb 99*99 márka jelezhető. A mozgatóerőt itt G1 súlyok szolgáltatják, melyek a fogazott koszorúval ellátott D kétkarú emeltyűkkel ír'2 tengely körül lazán forognak, és l m n o p emeltyű áttételekre hatnak. (Lásd a í. és 1. ábrát.) A szerkezet nyugalmi helyzetében, ha az A'1 számjegykerekek (5. ábra) zérót mutatnak, a Hl emeltyűk S1 zárókampói bele kapaszkodnak. A II1 emeltyűk a ira tengelyen egymástól függetlenül forgathatók, és G- ellensúlyok-

Next

/
Thumbnails
Contents