8981. lajstromszámú szabadalom • Berendezés metszőszerszámok tisztítására és hozzávaló csiszolószerszám

Megjelent 1897. évi augusztus lió 19-én. MAC.V SZABADALMI M K ÍR. HIVATAL SZAB A1) AI, M í LEI R A S 8981. szám. XVI II/d. OSZTÁLY. Berendezés metsző szerszámok tisztítására és hozzávaló csiszolószerszám. ELLIS GYÖRGY H EBBE RT MÉRNÖK NAESDENBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 21-ike Mellékelt rajzban a találmány ábrázolta tott és pedig 1. ábra alaprajz; 2. ábra oldalnézet; 3. ábra a hátulnézet egy része; 4. és 5. ábra a csiszoló szerszám elülné­zete és oldalnézete. A készülék lényege g csúcsok segélyével rögzíthető keretből áll, melynek hosszfalai i-vel, keresztfalai c-vel jeleztetnek. Körül­belül a keret közepén van egy a lap, mely keskeny d parafalemezzel van ellátva. Az utóbbinak magasabb e vége b hosszfal 1 ha­sadékában fekszik. A keret szembenfekvő hosszfala f hasadékkal van ellátva, melyen át a tisztítandó kés a d parafalap fölött bevezettetik és e léczre fektettetik. Némely esetben, különösen nagyméretű tárgyaknál az e hidon nyugvó kés össze­csavarható pofák által rögzíttetik. A 4. és 5. ábrában föltüntetett csiszoló szerszám hajlékony, kemény j fémlapból áll, mely hajlított i végével h fogantyúhoz csavarok vagy szögecsek útján van meg­erősítve, j lemezre erősíttetik /• csiszoló­anyag (smirgel, bőr stb.). Az egyik végével f hasadékban, másik végével e hidon köz­vetlenül d parafalap fölött nyugvó kés a csiszoló szerszámmal tisztítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés metsző szerszámok tisztítá­sára, jellemezve a b b c c keret a lap­jára erősített, egyik magasabb e végével a keret l hasadékában fekvő d parafa­lemez által, melyen a keret /' hasadékán bevezetett és az e részen nyugvó metsző szerszám tisztíttatik. 2. Az 1. alatt jellemzett berendezéshez egy csiszoló szerszám, mely a hajlított, ke­mény fémbádogból készült, k csiszoló anyaggal (smirgel, bőr stb.) ellátott j lemezből áll, mely i lapok által h fogantyú­val szilárdan van összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) PALl^S RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA ft UDAPESTK N

Next

/
Thumbnails
Contents