8947. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges csiszolóanyagok előállítására és ezen anyag földolgozására

Megjelent 181)7. évi augusztus lió 12-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8947. szám. XVII/f- OSZTÁLY. Eljárás mesterséges csiszolóanyagnak előállítására és ezen anyag földolgozására. VON FLORYANOWICZ VIKTOR KERESKEDŐ VARSÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 19-ike. A találmány tárgya egy új mesterséges csiszolóanyag előállítása, mely a smirgelt igen ezélszerűen pótolhatja és kemény anyag, porczellán, üveg, aczél. stb. csiszo­lására alkalmas. A csiszolóanyag előállítása oly módon történik, hogy tisztított tűzállóagyagot vízzel alaposan összekeverünk, úgy hogy kásaszerű tömeg keletkezzen, melyet azután megszárítunk és a Wedgvvood-féle pyro­meterrel mért mintegy 1200—1300°-nyi hőmérsékletnél kiégetünk. Ekkor egységes szerkezetű kemény tömeg keletkezik, mely a Mohs-féle skála szerint 8 — 9 fok, tehát a smirgellel azonos keménységű. Ha a tűzállóagyag kiváló minősége követ­keztében 1200 —1300°-nál meg nem olvadna, akkor mintegy 10% földpáttal vagy 2% ége­tett mésszel keverjük. Az égetett agyagot ezután kollerjáratokon vagy hengerekkel összetörjük, finom szitákon megszitáljuk, úgy hogy különböző minőségű port állítunk elő, melynek keménysége a Naxos-smirgelével egyezik meg és épp úgy használható, mint az utóbbi. Ha ebből az anyagból csiszolókorongot kell előállítani, 40% porrá tört anyagot 45% tűzálló meg­őrlött agyaggal és 15% barnakővel kever­jük, a porokat jól összeelegyítjük és a keve­réket vízzel nedvesítjük. -Az így keletkezett kását formában sajtoljuk. A formából kikerült alakos darabokat kiszárítjuk és a Wedgwood­féle pyrométerrel mért körülbelül 800°-nyi hőmérsékletnél kiégetjük. A barnakőnek csak az a czélja, hogy a csiszolókorong színe sötétebb legyen. A leírt eljárás szerint előállított csiszoló­anyag ára a Naxos-smirgel árának csak fele, a tárgyakat szebben csiszolja és kevésbbé kopik. További előnye az, hogy edzett aczél a köszörülésnél keménységét megtartja és hogy csak igen kevés por keletkezik. Az új csiszolóanyagot papírra, vászonra bőrre, stb. is föl lehet ragasztani. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás mesterséges csiszolóanyag elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy tisztí­tott tűzállóagyagot a Wedgwood-féle pyrométerrel mért mintegy 1200-1300°­nyi hőmérsékletnél égetünk és azután porrá törünk. 2. Az 1. alatt védett eljárással előállított csiszolóanyagnak csiszolókorongokká való további földolgozása oly módon, hogy a csiszolóanyagot tűzállóagyaggal és vízzel keverve kásává dolgozzuk föl, ezt formába sajtoljuk és a Wedgwood-féle pyro­méterrel mért mintegy 800°-nyi hőfoknál kiégetjük. PAUAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPMTiH.

Next

/
Thumbnails
Contents