8939. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kox, vagy faszén előállítására

Megjelent 1897. évi augusztus hó 14-én. MAGY. & KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8939. szám. Illa. OSZTÁLY. Eljárás koksz vagy faszén előállítására. BÁSCH ANTAL FAKERESKEDÓ ÉS ROSENBEBG MÓR FA- ÉS BÁNYA­ÜGYNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius 18-ika. Elsőbbsége 1897 márczius 22-étől kezdődik. A találmány tárgya egy eljárás jó minő­ségű koksz, vagy faszén előállítására, és lényegében abból áll, liogy kőszenet, barna­szenet, fát, vagy más a száraz lepárlásnak alávethető tüzelőanyagot zárt, nyugvó vagy forgatható, esetleg szállítható edényekben, vagy a faszén égetők által használt szén­kúpokban — miiékben — hevítünk. A fűtő­anyagot mészkőpor, vasreszelék, homok, vagy valamely más mész, vagy vastartalmú porral, vagy hamuval keverve alkalmazzuk, a keverést úgy végezzük, hogy a pótlékokat és a fűtőanyagot rétegesen adagoljuk. A keletkezett gáz fűtésre, vagy világí­tásra használható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás koksz, vagy faszén előállítására, jel­lemezve azáltal, hogy kőszenet, barna­szenet, fát, vagy más tüzelőanyagot mészkőporral, vasreszelékkel, homokkal, vagy tetszőleges mész, vagy vastartalmú porral, hamuval keverve zárt, nyugvó vagy forgó, esetleg szállítható edényben, vagy szénkúpokban hevítünk, mikor mel­léktermény gyanánt kitűnő minőségű fűtő- vagy világítógáz keletkezik. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents