8928. lajstromszámú szabadalom • Csavarmetsző szerszám alámaratott köszörülő metszőélekkel

Megjelent l.Sí)7. évi augusztus hó 86-én. MAGY. |g| KIR. SZABADALMI J||||f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8928. szám. XVI/d. OSZTÁLY Csavarmetsző szerszám alámaratott köszörülhető metszőélekkel. STEUDNER MÁRTON SZERSZÁMGYÁROS GEBA-DEBSCHWITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 3-ika A találmány tárgyát képező csavarmetsző készülék, mely csavarmetsző vagy csavar­házmetsző alakjában képezhető ki, azáltal van jellemezve, hogy a köszörülésnél kö­szörülendő metszőfülület alá van maratva, úgy hogy a köszörülésnél csak egy sza­badon álló keskeny fölületet kell kiköszö­rülni. A szerszám egy másik előnye az, hogy a metsző-élek köszörülésénél a munkás semmi veszélynek kitéve nincs, és a köszö­rülés minden éllel bíró köszörülő kővel vagy köszörülő koronggal végezhető. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra a találmány szerint szerkesz­tett csavarházmetszőt mutat nézetben; a 2. ábra a megfelelő keresztmetszet; a 3—5. ábra a hasonló módon készített csavarmetsző pofák fölülnézete; a 6. és 7. ábra ugyanezen pofák oldal­nézete és keresztmetszete. Mint az a rajzokból kitűnik, az a metsző­pofák 6-től kezdve c alámetszéssel vannak ellátva, úgy hogy a metszőélt egy szabad d borda képezi és a köszörülésnél csakis az a élt kell leköszörülni. A bemaratott alámetszés a metszőfölület megmunkálását is megkönnyíti. Ily csavarmetsző készülékek azért is elő­nyösek, mert igen egyenletesen edzhetők, minthogy a d borda vastagsága mindenütt állandó. SZABADALMI IGÉNY. Csavarmetsző szerszám, jellemezve azáltal, hogy a metszőfölület alá van maratva, úgy hogy a köszörülésnél csak egy kes­keny fölületet kell kiköszörülni, tehát a köszörülés jobban, könnyebben és veszély nélkül végezhető. (1 rajzlap melléklettel.) l'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents