8926. lajstromszámú szabadalom • Önműködő elektromos fényképező készülék

Megjelent 1891. évi augusztus hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8926. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Önműködő elektromos fényképező készülék. PARODI CORRADINO KERESKEDŐ GENUÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 4-ike. Jelen találmány tárgya oly fényképező­készűlék, mely a fényképezést elektromos­ság behatása alatt önműködőlég végzi. A készülék ezélja, lehetővé tenni bármily térben egy villámszerűén föllobbanó fény segítségével bárhová betörő tolvajokat stb. lefényképezni. Egy alkalmasan elhelyezett kontaktuselrendezés meggyújt egy világos lánggal égő anyagot, miáltal a betörő fény­képét a praparált lapra fölveszi. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ábrázolja és pedig az 1. ábra a készülék rendszeres elrendezése, a 2. ábra a kontaktuselrendezés alaprajza, a 3. ábra metszet a 2. ábra x—x vonalán keresztül, a 4. ábra a gyujtókészűlék, 5. és 6. ábra a fényképezőkészűléket el­záró elrendezés nézetben és metszetben. Mint az 1. ábrából kitűnik a készülék a következő részekből áll. Az áramzáró J-val van jelölve B a fényt előidéző elrendezés, C pedig a fényképet fölvevő elrendezés. Ezen részek elrendezése mindig az illető helyiségtől függ, azonban arra kell ügyelni, hogy az áramzárlatot előidéző elrendezést úgy helyezzük el, hogy a zárlatot előidéző személy arcza minden esetben a fényképező­készűlék felé legyen irányítva. Az a kontaktuskészűléket két egymásba helyezett c d keret alkotja, melyek közül a külső c keret egy f fémfenékkel van ellátva. A belső d kerethez az f fenéklaptól 3 mm. távolban vékony a és b fémsávok vannak erősítve. Az a sávokat egymás között az ax fémszalagok az ezekből izolált b sávokat pedig bx fémszalagok kötik össze egymás­sal. Ezen ax és bt szalagok létesítik az összeköttetést a P áramforrással és a fényt fejlesztő készülékkel. A fényt fejlesztő készülék — mint ez a 4. ábrából kitűnik — áll egy r fegyverzet­tel ellátott D elektromágnesből, egy két e csigán futó rövid zsinórból, mely az egyik végén levő gyűrű segítségével egy horogba van akasztva, másik végére pedig egy 2 súly van erősítve, melyet egy az r fegyver­zeten levő y szög, mely z súly egy bevá­gásába illik be, helyzetében megtart. Ha most a D elektromágnes magához vonzza az r fegyverzetet, úgy az y szög nem tartja többé a z súlyt, minek következtében ez a K cső által vezetve egy h csapra esik. Ezen csap viszont ráüt az I csészében el­helyezett gyújtó anyagra, miáltal ez villám­szerű föllobbanás közben meggyúl. Egy g reflektor növeli a fény hatályosságát. Hogy a 2 súlyt ne csak az y szög tartsa akkor,

Next

/
Thumbnails
Contents