8839. lajstromszámú szabadalom • Javítások zongorákon

Megjelent 18í)7. évi augusztus hó tí-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 88B9. szám. IX/<1. OSZTÁLY­Javítások zongorákon. BÖSENDORFER LAJOS CS. ÉS KIR. UDVARI ÉS KAMARAI ZONGORA­KÉSZÍTŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 26-ika. Elsőbbsége 1896 julius hó 29-étől kezdődik. Jelen találmány tárgyát zongorákon való újítások képezik, az által jellemezve, hogy a szokásos fa-merevítések és fa-oldalak helyett hajlított körfalat alkalmazunk, oly­formán, hogy az oldalkeret alatt elrendezett minden oldaláról szabad hangszekrény-fenék a körfallal együtt szabadon rezeghet. A találmány tárgyát továbbá a szekrény­nek különös szerkezete és a hátsó lábnak elszigetelése képezi. A mellékelt rajzban: 1. és 2. ábra a fa-oldalak és merevité­sekkel ellátott közönségesen használt zon­gora szekrényt alulnézetben tünteti föl. 3. ábra a találmány tárgyát képező szek­rénynek alulnézete. 4a—4c ábrák a hangszekrény fenekének a körfallal, valamint a hátulsó lábnak a szekrénnyel való összeköttetésének külön­féle kiviteli alakjait mutatják. Az a körfalnak az ismert módon meg­felelő legömbölyített alakot adjuk, mely fal vékonyabb lehet az eddigi falaknál, mivel arra szolgál, hogy a rezgésekben lészt­vegyen. A többnyire öntött és húrok megfeszíté­sére szolgáló b keretet alkalmas módon az a falra esősítjük, úgy hogy a c fenéknek rezgései a meghajlított a falban folytatód­janak. E czélból szükséges, hogy a b keret alsó részén elrendezett c fenék szabadon mozoghasson. A b keretnek jelen esetben fölső fölületét kapcsoljuk az a fáihoz, mivel a húrfeszültség a keret széleit emelni igyek­szik, mint ez a 4a és Ab ábrákból kétféle kiviteli alakban látható; a 4c ábra az eddigi megerősítési módot mutatja. Hogy a c fenék szabad mozgást végezhessen, azt vagy d lécz­darabokra vagy a szekrényben egészen körül elhelyezett görbített léczre 4b ábra helyezzük, vagy helyenként e szögletléczek által alátámasztjuk (4a ábra), vagy azt végre úgy mint eddig a szélekhez szilárdan erő­sítjük (4c ábra). Előnyös a keret és a szek­rényfái vagy a szekrényfal és a fenék-össze­kötő részeit a csomópont helyeken elrendezni, hogy a rezgések ne zavartassanak. A hátulsó f lábat az a szekrény fal tói való teljes elszigetelés végett oly czélból, hogy az a falat szabad rezgésében ne akadályozza, g lapra erősítjük, mely h támrudak segélyé­vel b kerethez van kapcsolva, mint ez a rajz­ból látható.

Next

/
Thumbnails
Contents