8789. lajstromszámú szabadalom • Nyújtható átlós szabás ingek vállrész és alsó nadrágok övrésze számára

Megjelent 1897. évi julius hó 29-én. tVlAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8789. szám. l/e. OSZTÁLY­Nyújthat i átlós-szabás ingek vállrésze és alsónadrágok övrésze számára. BÜHLER ÁGOST GYÁROS GÖPP1NGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 6-ika. Az eddig a kereskedésben előforduló trikoingeknél és blúzoknál, melyek külön vállrész nélkül állíttattak elő, az alacsony gallért közvetlenül a szövethez varrták, vagy ha vállrészt készítettek, erre egy egyenesen szabott szövetdarabot alkalmaztak, miáltal sem az ing, sem a rágombolt gallér vagy mell nem simult jól a testhez, mivel az így szabott szövet nem bír a kellő rugal­massággal. Ezen hátrányt a jelen találmány szerinti szabással teljesen elkerüljük. A mellékelt rajz 1. ábrája egy átlósszabású vállrészt ingek számára, a 2. ábra annak az ingen való alkalma­zását mutatja; a 3. ábra az alsónadrág átlósszabású öv­darabját ós a 4. ábra egy ezzel ellátott alsónadrágot ábrázol. Mint a 2. ábrából látható, a vállrész két darabból áll a melyek a láncz- és vetélő­fonalakhoz átlósan vannak szabva (1. ábra), miáltal azon előnyt érjük el, hogy a vállrész nyújtható. Ennek következtében, a vállrész rugalmassága folytán, az ing és a mell a test alakjához és a gallér a nyakhoz jól illeszkedik, a nélkül, hogy a szövet tartós­ságára valami befolyás gyakoroltatnék. Az 1. ábra pontvonallal jelölt idoma a vállrész nyújthatóságának határát mutatja. Ezen vállrész mindenféle ingen, mint trikó-, sport-, pamut-,oxford- stb. ingekenésbluzokon alkalmazható. Ugyanezen szabás alsónadrágok a1 b' öv­részénél (4. ábra) is alkalmazható. Az öv­részek cMiél vannak összevarrva. Ezen váll-és övrészek különösen testes és gyomor­beteg egyénekre előnyösek. SZABADALMI IGÉNY. Ingek vállrésze és alsónadrágok övrésze jellemezve azáltal, hogy ezek szövetét a vetélő- és lánczfonalakhoz átlós irányban szabjuk, miáltal a vállrész és övrész nagymérvű rugalmasságát és ennek foly­tán az ingek illetőleg alsónadrágok jó illeszkedő képességét érjük el. (1 rajzlap melléklettől). l'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents