8752. lajstromszámú szabadalom • Újítások kerékpárvázak öntésére szolgáló formákon és magokon

Megjeleni 18í)7. évi .julius li« 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 8752. szám. XVIlg. OSZTÁLY. Újítások kerékpárvázak öntésére szolgáló formákon és magokon. IOLLINGS EBNEST MÉRNÖK MANCHESTERBEN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 8-ika. Eme találmány tárgyát kerékpárvázak és egyéb kerékpárrészek öntésére szolgáló ma­gok és formák képezik, melyek lehetővé teszik, hogy a részek az öntés után követ­kező kihűlésnél összehúzódjanak, a nélkül, liogy ennek következtében az öntött tárgyak eltörhetnének. Erre a czélra először a forma falait több részből állítjuk össze és gondoskodunk ar­ról, hogy az egyes részek oldalirányban el­tolathassanak, úgy, hogy a kihűlésnél beálló összehúzódásnál a mozgatható részeket el­távolíthassuk és az öntvény a formában akadálytalanul összehúzódhasson. A mozgat­ható részeket legczélszerűbben kúposán alakítjuk, föltaláló azonkívül ezélszerűnek látja eme részeket oly módon kapcsolni, hogy az egyes részeket egyidejűleg lehessen eltávolítani. Lehet továbbá egyes részeket papirosból is készíteni, mikor mozgatható részek alkalmazása fölöslegessé válik, mert ha a forma többi részeit üregekkel látjuk el, az öntvény összehúzódásánál a papircsö­vek ezekbe az üregekbe szorulnak. A papir­csöveket oly módon is elő lehet állítani, hogy azok a fém beöntésénél elszenesedje­nek és-a forma összehúzódását ne akadá­lyozzák. Hogy a forma részeit a kellő vi­szonylagos helyzetben tarthassuk, támaszté­kokat vagy vezetékeket alkalmazunk. A keretek öntésére szolgáló magokat a találmány szerint papírból készítjük, a mag varratai oly módon vannak elhelyezve, hogy a mag hosszanti irányban összehúzódhassék vagy megszűkülhessen, vagy hogy mindkét irányban szenvedhessen alakváltozást, ha a fém kihűlése közben összehúzódik. A ma­gokat az öntés megkezdése előtt papírral fogjük össze, melyet a magokra fölragasztás által erősítünk meg. Lehet továbbá a magokat oly papirból is készíteni, mely a hőségben teljesen elszene­sedik. úgy hogy a fém összehúzódásával szemben, ellenállást nem fejt ki. Ekkor a varratok elmaradnak. Az 1. ábra a forma fölülnézete. A 2. ábra a forma egy részének fölülnézete, a ;?. ábra metszete, a egy keret vagy lemez, mely a forma b fi1 részeinek alátámasztására szolgál, c toldatok melyek a formának a kellő módon való vezetésére rendelvék. A b1 darabokat a d könyökemelők segélyével oldalirányban ki lehet tolni. A b1 darabok vezetésére a q vezetődarabok szolgálnak, melyek az a le­mezek li vezetékeiben csúsznak, i rúgókat jelent, melyek a bx darabokat rendesen előre

Next

/
Thumbnails
Contents