8741. lajstromszámú szabadalom • Mosdóasztal gyanánt szolgáló szék

Megjelent 1897. évi jnlins hó 27-én. MAGY. A KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8741. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Mosdóasztal gyanánt szolgáló szék. MOOSDORF OTTÓ GYÁROS TREPTOWBAN (BERLIN MELLETT). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 21-ike. Ezen találmány tárgya olyan szék, mely egyidejűleg mosdóasztal gyanánt használ­ható. A rajzon az 1. ábra oldalnézet szék alakjában mos- | dótállal a támlában, a 2. ábra oldalnézet mosdóasztal alakjá­ban az 1. ábra szerint; a 3. és 4. ábrák a berendezés részletei; az 5. ábra oldalnézet szék alakjában mosdó­tállal az ülés alatt; a 6. ábra oldalnézet mosdóasztal alakjában az 5. ábra szerint, mosdótállal a támlában; a 7. ábra oldalnézet mosdóasztal alakjá­ban az 5. ábra szerint, mosdótállal a támlán; a 8. ábra az ülés fölülnézete. Az 1—4. ábra szerinti kiviteli módozat­nál a szék hátsó ferde a lábain b vezető­hüvelyek vannak elrendezve (maguk a lábak is, mint vezető hüvelyek, az 5—8. ábrák sze­rint üregesek lehetnek), melyekben a c rudak eltolhatók s ezeken a d sarnirok körül for­gathatóan az e háttámla van elrendezve Ez a támla úgy van szerkesztve, hogy f beté­tet veheti föl a g mosdótállal, mely utóbbi az i körül forgatható födéllel elzárható. Szék gyanánt használva a támla föl van állítva (1. ábra). Ha már most a mosdóbe­rendezést akarjuk használni, a támlát a c rudakkal a b hüvelyekben fölfelé húzzuk, az e háttámlát lefektetjük és a h födelet fölcsapjuk, mely ily módon a falat befecs­kendezéssel szemben megóvja (2. ábra). E mellett a mosdótállal ellátott támla saját súlyánál fogva a c. rudakkal a b tokokban, vagy a lábakban, minthogy ezek ferdék, minden helyzetben szilárdan áll. Az /' betét a párnázott támla megvédésére szolgál. Míg az éppen leírt szék támlája párná­zottnak van képzelve, addig az 5—8. ábrák ban föltűntetett szék egyszerűbb szerke­zetű s ennél a mosdótál, minthogy az e támlában vagy a támla mögött elrendezve a széket elcsúfítaná, például a k ülés alatt van betolás, befektetés útján vagy más efféle módon elhelyezve, azonban bármilyen más módon is lehet a székkel összekötte­tésben. A k ülés l födéllel fölcsappantásra lehet berendezve, hogy alatta éjjeli edényt, klozetcsatornát stb lehessen elhelyezni. SZAHADAI.MI IGÉNYEK. 1. Szék, jellemezve az által, hogy lehajt­hat/) és a magasban rögzíthető e támlá­jában f betét helyezhető el, melyben g mosdótál van. 2. Az 1. alatt jellemzett széknek egy ki­viteli módozata olyképen, hogy a mosdó­tál az e támlából kiemelhető és a k ülésben vagy az ülés alatt elhelyezhető. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája líudapestei

Next

/
Thumbnails
Contents