8706. lajstromszámú szabadalom • Zabola, leoldható zabolarúddal

Megjelent 1897. évi julins hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. IVATAL SZABADALMI LEillÁS 8706. szám. XX/b. OSZTÁLY. Zabola leoldható zablarúddal. PONTON GÁBRIEL GYÁROS VALENCEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 22-ike. Jelen találmány tárgya egy zabola, mely­nek zablarúdja a tartóktól leoldható, liogy azt kicserélni, vagy tisztítani, újból nikke­lezni stb. lehessen. A mellékelt rajz 1—5 ábráiban ezen za­bola egy gyakorlati alakja van bemutatva. A zablarúd és tartó alakja ezen szerke­zetnél tetszés szerinti lehet. A tartók mindegyike egy-egy E fúrással bír. melyek mindegyikében egy T) rúd van elhelyezve ; utóbbiak a zablarúd végein levő fúrásokon mennek át. A D rúdat a C kilincs oly módon tartja, hogy nem emelkedhetik föl helyzetéből. E czélból a I) rúd egy helyen meg van vékonyítva. Az így keletkezett be­ugrásba a rúgó nyomása alatt álló C kilincs belefekszik és azt fogva tartja. A C kilincs egy helyen ki van vágva, úgy hogy ezen kivágás a T> rúd teljes keresztmetszetét is átereszti (3. és 4. ábra). Ha a zablarúdat ki akarjuk venni, akkor az 0 csatornában eltolható C rúdat addig nyomjuk be, míg annak kivágása a ]> rúdhoz ér, melyet akkor egy rúgó fölnyom. úgy hogy azt a végén megfoghatjuk és kihúzhatjuk, míg a zabla­rúdat fölszabadítja. A C és D rudakra gyakorolt rúgónyomás egyszersmind a, zabola egyes alkatrészeinek zörgését is megakadályozza. SZABADALMI IGÉNY. Zabola, jellemezve egy levehető zablarúd által, mely a tartókban eltolható /> ru­dak áltat van tartva, mely rúdak C ki­lincsek által helyzetükben rögzíthetők és oldhatók. (1 rajzlap melléklettől.) CALLAS KÉSZVÉN YTÁRSASÁtí NYOMDÁJA rll DAI'ESTE N

Next

/
Thumbnails
Contents