8672. lajstromszámú szabadalom • Újítás túbuszokon

Megjelent iSDt. évi jnlius lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8(572. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Újítás túbuszokon. STAPLER SÁNDOR GYÓGYSZERÉSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 21-ike. A horganyból vagy celluloidból eddig elő­állított túbuszok általában csavaros zárral bírnak. Ezen csavaros zárat a jelen talál­mány szerint egy csappal helyettesítjük. A mellékelt rajzban a a zárócsap, b pe­dig a zárócsapot c túbusszal csavarmenetek segélyével összekötő alkatrész. A találmány lényegén különben nem változtat semmit. ha a túbuszt és összekötő alkatrészt nem csavarmenetek segélyével, hanem forrasz­tással vagy kitteléssel kapcsoljuk össze, vagy ha végül mindkettőt egy darabból ké­szítjük. SZABADALMI IGÉNY. a csap, mely c túbusz elzárására szolgál. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten-

Next

/
Thumbnails
Contents