8663. lajstromszámú szabadalom • Lopás ellen biztosító ruhatartó

f végével a kulcslyukon átnyúlva az a ru­gókat egymástól szétfeszíti, minek folytán a b kar szabaddá lesz és engedve a g kulcsra gyakorolt nyomásnak a c pálczikát magá­val viszi és így a fogas kinyílik (4. ábra). Ezen fogast csakis saját kulcsával nyit­hatjuk ki, mert más kúlcs vagy nem fér át a b kar kulcslyukán, vagy pedig nem képes az a rugókat a kellő módon szétfe­szíteni. SZABADALMI IGÉNY. itonsági ruhatartó, jellemezve a körív­ben hajlított e hüvelyben járó és d ru­gótól feszített c pálczika által, melynek b karja a fogas zárásakor az a rugó­kat egymástól szétfeszíti és ezen rugók által fogva tartatik, úgy hogy a fogast csak a b kar kulcslyukán átférő és az a rugókat kellő módon szétfeszítő g kulcs segélyével nyithatjuk föl. (1 rajzlap melléklettel.) í'afl'as részvénytársaság nyomdája Budapesten'

Next

/
Thumbnails
Contents