8641. lajstromszámú szabadalom • Készülék kerékpárok fölfüggesztésére szerelés alkalmával

Megjelent 1897. évi julius lió 22-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIKAS 8641. szám. XX/c. OSZTÁLY. Készülék kerékpárok íölfüggesztésére szerelés alkalmával. LAUENROTH FRIGYES MECHANIKUS HALLÉBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 27-ike. Kerékpárok összeállításakor és javítása­kor szükséges a gépet oly helyzetbe hozni és abban megtartani, hogy minden alkat­része könnyen hozzáférhető legyen és szükség esetén azok leszerelhetők legyenek, illetőleg azokat kicserélhessük. A kerékpárt természetesen azon részein kell alátámasz­tani, melyek elég nagy ellentálló képesség­gel bírnak és e mellett az egész elrendezés súlypontját oly helyzetbe kell hozni, hogy stabilitása minden irányban biztosítva le­gyen. Itt természetesen a kerékpár átlós rúdjai jönnek első sorban tekintetbe és ezeket támasztja alá a tulajdonképeni kerékpártartó. Ezen utóbbi pedig minden irányban mozoghatóan van egy állványra erősítve, melynek szerkezete különböző lehet. Mellékelt rajz a következőket ábrázolja: 1. ábra a kerékpártartó készüléket nézet­ben tünteti föl. 2. és 3. ábrák részletek. 4. ábra a kerékpártartó más megerősítési módjának keresztmetszete. A kerékpár átlós rúdjainak fölvételére a H H' vasak szolgálnak, melyek G ken­gyelre h és h' pontjaikban csuklósan van­nak megerősítve, úgy hogy a vasakat a kerékpárállvány méreteinek megfelelően lehet beállítani. A kerékpár rögzítése egy második K lap segítségével történik, melyet a 11 tartóhoz a következő módon szorí­tunk. A G kengyelhez, melynek megerősítését alább fogjuk leírni, egy forgatható m szem van megerősítve, melyben egy le csavar mozog, mely a K pofát a hátsó átlós rúd­hoz szorítja, miáltal a pofa az oldaltámasz ferdeségéhez alkalmazkodhatik. A G ken­gyel megerősítését a hátsó részén elrende­zett két g g füle segítségével eszközöljük, melyek az R csavar segítségével vannak az állvány forgatható E tengelyére erő­sítve. A tengely eleje egy lapos F fejjé van kiképezve, mely két f f orral van el­látva. A fej r'-nél fúrattál van ellátva. Miután a tartó R körül különböző forgó mozgást végezhet, ennek következtében a reá erősített kerékpár is, különböző ferde helyzetekbe hozható. Az 1. ábrában föltün­tetett függélyes állásban a G kengyel for­gásának az R csavar körül határt szab az f orr. A kerékpársíkot vízszintes helyzeté­ben egy S szög tartja, melyet a kengyel r és a tengelyfő r' egymásnak megfelelő lyukain dugunk keresztül. Az S szög a (2. ábrának) megfelelően rugósan van ki­képezve, miáltal forgatás közben való ki-

Next

/
Thumbnails
Contents