8608. lajstromszámú szabadalom • Érczpénz elhelyezésére szolgáló doboz

Megjelent 1897. évi jnlius hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8608. szám. VI/a. OSZTÁLY­Érczpénz elhelyezésére szolgáló doboz. SZABÓ ALBERT ÜGYVÉD SZÉKELY-UDVARHELYT. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát érczpénz elhelye­zésére szolgáló hengeres doboz képezi, melyben csak egy bizonyos számú érczpénz helyezhető el. Az ily doboz használata által elkerüljük az érczpénznek hosszadalmas számlálását. A mellékelt rajz: 1. ábrája a találmánybeli doboz hossz­metszete; a 2. ábra ugyanannak keresztmetszete. A doboz 1 hengeres tokból és a tok két végére szorosan illeszthető 2 3 tüdőből áll. A pénznek a dobozba való helyezésénél elsősorban az egyik födőt a tokra illeszt" jük, azután a pénzdarabokat egymásra fek­tetve egyenként a tokba helyezzük, míg az megtelik; végre a másik födőt rászorítjuk. A dobozt különféle anyagból állíthatjuk elő és a csomagolandó pénznemek átmérő­jének. valamint a darabok számának meg­felelőleg különböző méretekre készíthetjük. SZABADALMI IGÉNY. Érczpénz elhelyezésére szolgáló doboz, jel­lemezve az 1 hengeres tok által, melynek két végére 2 3 födök szorosan illeszt­hetők. (1 rajzlap melléklettol.) i'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents