8603. lajstromszámú szabadalom • Javítások gazolingáz előállítására szolgáló készülékeken

Megjelent 1897. évi jnlius hó 21-én. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8603. szára. ll/e. OSZTÁLY. Javítások gazolingáz előállítására szolgáló készülékeken. PERFECTOR GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI VÁLLALAT: MAUTNER ADOLF ÉS TÁRSAI CZÉG BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 6448. sz. törzsszabadalomhoz. Elsőbbsége 1897 január hó 27-étől kezdődik. Eme találmány tárgyát gazolingáz gyártá­sára szolgáló készülékeken végzett javítások képezik, melyeknek az a ezéljuk, hogyaz el­gázositást pontosan szabályozzák és így a ned­ves gázfejlődést meggátolják, tehát lehetővé tegyék, hogy szabályos lángot tartsunk fönn. Mint az a csatolt rajzokból kitűnik, a ki­tűzött czélt oly módon érjük el, hogy a gázzal telítendő levegőt mindig egy bizo­nyos mennyiségű gazolinon hajtjuk át, a fölösleges gazolin pedig egy második tar­tályban van raktározva, honnan az elpáro­logtatót tápláló tartályba vezetjük. A G elpárologtatóban ugyanis az .1/gazo­méter alatt egy />' teknő van elhelyezve, melybe a gazolint az R tartályból az r csö­vön vezetjük be és úgy tartjuk a kellő ma­gasságban, hogy a B teknő oldalfalában egyenlő magasságban b fúratok vannak el­helyezve, melyeken a fölösleges gazolin­keverék a G elpárologtató fenekére folyik. Az utóbbiból a gazolin-keveréket a kis P szívó, és nyomószivattyú folytonosan az R tartályba emeli vissza. Ha a szivattyú eset­leg gázt is emelne az R tartályba, ez az R tartály fölső részét a G elpárologtatóval össze­kötő l csövön jut ismét az elpárologtatóba. Maga a gáz a B teknőben fejlődik, a mennyiben az L légszivattyú a karburálandó levegőt az m vezeték és a B teknőben al­kalmazott s csillagcső segélyével a gazolin­keveréken áthajtja. A fejlődő gáz az n csövön az M gazométerbe ömlik és az o vezeték viszi a fogj*asztó vezetékbe. SZABADALMI IGÉNY. Javítások a 6448. sz. szabadalom tárgyát képező gazolin.gázfejlesztő készülékeken, jellemezve a G elpárologtató fölső ré­szén alkalmazott B teknő által, melybe a gazolin-keveréket az R tartályból be­vezetjük, a fölösleges gazolint pedig a B teknőből ennek egyenlő magasságban levő b furatain vezetjük a G elpárolog­tató fenekére, honnan egy kis P szívó-és nyomószivattyú ismét az R tartályba viszi vissza, úgy hogy az elpárologtatás a B teknőben megy végbe és nem a G elpárologtatóban, tehát a gazolin-réteg, melyen a levegő áthalad, mindig tel­jesen egyenlő vastagságú, az egész oly czélból, hogy a gázfejlődés pontosan szabályozható legyen és túlságosan ned­ves gáz ne keletkezhessék. (1 rajzlap melléklettel.) i'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents