8571. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép kávé tisztítására

Megjelent 1>SÍ)7. évi julius lió 15-én. íVIAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABA DALMI LEI RAS 8571. szám. IV/©- OSZTÁLY. Eljárás és gép kávé tisztítására. TOBELL JAKAB MÉBNÖK TBIESZTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 21-ike. A termelő országokhói behozott kávéhoz rendszerint még héjak és hártyák tapadnak, melyeknek eltávolítására a következőkben ismertetett gép szolgál. A kőből való S teknő egy G állványon nyugszik és tojásalakú kivájással bír. A teknő fölső részén fémből való R dob van, mely külső oldalán gőzzel stb. fűtött, vagy esetleg hűtött M köpennyel és belül a b dobszita által alkotott M1 köpennyel bír, a mely ventilátorral vagy exhaustorral összekapcsolva, szívásra vagy behívásra szolgál. A teknő fémből, iából vagy más anyagból is lehet. A teknőben s csiga és m szárny függélyes IIr tengely körül forog, miáltal a kávészem a középen megfogatik, lefelé és kifelé szo­ríttatik és nyomás alatt súrlódik. Csekély mennyiségű víz hozzáadása, legczélszerüb­ben szétporlasztott állapotban, továbbá a. föl­hevítés vagy lehűtés megkönnyíti a műve­letet; és levegőnek átfúvása a pornak eltávolítását stb., valamint a szárítást se­gíti elő. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás az utolsó, a rendes eljárással el nem távolítható héj- és hártyamaradékok eltávolítására, jellemezve a kávészemek puhítása által a megfelelő gépek köpe­nyeinek hevítése vagy hűtése folytán, valamint levegőnek átfúvása által a le­súrolt részek eltávolítására és a kávé szárítására. 2. Gép az 1. alatt jellemzett eljárás kivi­telére, jellemezve S teknő által .1/ külső köpennyel és Ml belső szita-köpennyel levegő átf'úvására, mely teknőben S csiga és ni szárny forognak, minek folytán keletkező súrlódás a kávészemeket héj-és háityamaradékoktól megtisztítja, mely műveletet az M köpeny hevítése vagy hűtése, valamint M1 levegő átfúvása elő­segíti. (1 rajzlap melléklettel.) l'ullus részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents