8547. lajstromszámú szabadalom • Horonyvágó-készülék

- 2 — A kéregpapirost a következő módon lát­juk el horonnyal: Az a tartót az u horonnyal ellátott c hengerrel együtt addig csavarjuk lefelé, míg a hornyolandó kéregpapirlemezt a b továbbító hengerre szorítja. Ezután beállít­juk az /• forgácsolókést élével, a kivágandó forgács vastagságának megfelelően, alant a c henger alá. A forgácskiemelőnek termé­szetesen pontosan be kell illenie a c hen­ger u hornyába, úgy hogy ily módon a c henger s s1 élei és a forgácskiemelő r1 ra élei egymás mellett elhaladnak. Ha most a kéregpapirost a b továbbító henger forga­tása által a nyíl irányában tovább mozgat­juk, úgy betolódik az r forgácsolókés a kéregpapirosba, az fölemeli egy kevéssé és nekiszorítja a c henger éles s s1 éleinek, a papir tovahaladása közben, pedig egészen beszorítja az u horonyba. Az e forgács­vezetőnyelv arra szolgál, hogy a kiemelt léczet továbbszállítsa. Mint már emiitettük, minden léczszéles­ségnek megfelelően a gép egy ennek meg­felelő u horonnyal bíró c hengerrel van ellátva, természetesen minden hengerhez egy, a horony szélességének megfelelő külön kés szükséges. Mivel sok esetben nehézkés a horony változtatásakor az egész hengert kicserélni, esetleg ajánlatos volna a c hengert úgy elkészíteni, hogy az u horony szélessége változtatható legyen. Ebben az esetben csak az r kést és az e vezetőnyelvet kellene megfelelően kicserélni. SZABADALMI IGÉNY. Horonyvágó készülék kéregpapiros és ehhez hasonló anyagok részére, mely a forgá­csot egy, az u horonnyal ellátott c henger és a vele kapcsolatban levő r forgácsolókés segélyével ollószerüen vágja ki. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents