8514. lajstromszámú szabadalom • Újítások golyós csapágyakon

Megjelent 1897. évi julius hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8514. szám. V/o/l. OSZTÁLY. Újítások golyós csapágyakon. DAVIES PRESTON MÉRNÖK SOUTHFIELDSBEN SURBEY GRÓFSÁG (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 15-ike. A jelenleg velocipédeknél és más kere­keknél használatos golyós csapágyak bizonyos számú kemény fémgolyókból állanak, melyek helyzetükben megtartatnak és egy tengelyre vagy pedig ennek mindegyik agy végén alkalmazott konuszra nyomást gyakorolnak, mi mellett sehol sincs közbeeső csapágy el­rendezve. Ajánlották már, hogy az ilyen csapágyaknál két sornál több golyó alkal­maztassák, de könnyen érthető, hogy további golyó sorozatok hiábavalók, ha ezeknek mindegyike önműködőlég föl nem veszi a megterhelés megfelelő részét és ha a kopás folytán való utánállításnál ezen utánállítás nem oszlik meg arányosan az egész csap­ágyon. A jelen találmány szerint golyós csap­özbe­meg­ágyakat valamely tetszőleges számú eső helyeken helyezünk el, melyei közelítőleg ugyanazon mértékben radiálisan és oldalt egy mechanikai művelet útján után állíthatók és melyeknél a megterhelés a csapágy egész hosszában önműködőlég és egyenletesen oszlik meg. A rajzon: az 1. ábra hosszmetszet, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra x—x vonala irányában. a 3. ábra végnézet, mely ábrák a találmány alkalmazását ábrá­zolják veloczipéd vagy más hasonló kerék csapágyánál. A 4. és 5. ábrák hosszmetszetek, melyek a jelen találmány egy változatát mutatják. A 4. ábra valamely veloczipéd hajtókereké­nek agyán való alkalmazást mutat és az 5. ábra ugyanennek alkalmazását a többi tengelyek egyikén mutatja. A 6. és 7. ábrák hosszmetszetek, melyek ezen találmánynak alkalmazását valamely szekéren, közúti vagy vasúti kocsin mutatja, a 8. ábra ugyanennek részletnézete. A 9. és 10. ábrák nagyított hosszmetszetei egy változatnak, melyet később fogunk leírni. Az 1., 2. és 3. ábrákban a C tengely leg­czélszerűbben lágy aczélból és az a1 «2 as golyó pályák edzett aczélból készülnek és pedig ez utóbbiak vagy mint a rajz mutatja simák vagy pedig radiális vájatokkal birnak a golyók számára, melyek a tengellyel forgathatóan vannak összekapcsolva, de oldalt valamely megfelelő módon állíthatók. A csapágy végein b b1 hüvelyek vannak alkalmazva, melyek gyűrűalakú pályákat tartalmaznak c golyók számára, b hüvely

Next

/
Thumbnails
Contents