8496. lajstromszámú szabadalom • Kerék rugalmas koszorúval

Megjelent 1897. évi julius hó 6-án. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 8496. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerék rugalmas koszorúval. ODKOLEK ADOLF BÁRÓ CS. ÉS KIB. TART. KAPITÁNY BÉCSBEN. Pótszabadalom a 8421. sz. törzsszabadalomhoz. Elsőbbsége 1897 január hó 7-étől kezdődik. Ezen találmány tárgya a 8421. sz. törzs­szabadalommal védett kerék, egy módo­sítása. A rajz 1. ábrája ezen találmány szerinti kerék koszorújának keresztmetszetét ábrá­zolja. A 2. ábra a megterhelt kerék kereszt­metszetét tűnteti föl. Az A abroncson, mely kifelé legczélsze­rűbben ékalakú keresztmetszettel bír, a küllők a rendes módon vannak megerősítve. B gyűrű körülfogja az A abroncsot, C kaucsukburok némi feszültséggel akképen van az A abroncs és a B gyűrű körül vul­kanizálva vagy más módon megerősítve, hogy mindkettőt körülfogja, és a meg nem terhelt keréknél feszültségénél fogva a gyű­rűt az abroncshoz konczentrikusan tartja meg. Ha a kereket megterheljük, akkor a kerék alsó részén a B gyűrű az abroncs­hoz szoríttatik, azonban a kerék fölső részén a C kautsukburok rugalmasságával szemben az abroncstól távolodnia kell (2. ábra), úgy hogy a köpeny rugalmassága a gyűrűt min­denkor az abroncshoz konczentrikus hely­zetbe törekszik visszavinni, mi a koszorú rugalmasságát biztosítja. A B gyűrűt az 1. és 2. ábra értelmében két, belső szélükön bordák által összekötött, külső szélükön kifelé hajlított gyűrűalakú bádog alkotja, természetes azonban, hogy más alakkal is bírhat, mint ezt pl. a 3. ábra mutatja. Ezen szerkezetnél tehát a törzsszabada­lom futógyűrűjének vezetése az abroncsban vagy megfordítva, elesik. SZABADALMI IGÉNY. A 8421. sz. törzsszabadalom szerinti kerék módosítása, melynél a futógyűrűnek az ab­roncsban vagy megfordítva való vezetése elmarad, és az A abroncs és a B gyűrű között gyűrűalakú szabad tér marad, mely­ben a gyűrű az abroncshoz közeledhetik. (1 rajzlap melléklettel.) 1 'alias részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents