8480. lajstromszámú szabadalom • Újszerű ágyvasalás

Megjelent 1891. évi julius hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8480. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Újszerű ágy vasalás. D'ELLEVAUX FRIGYES TŐKEPÉNZES ÉS PEYRL LIPÓT ASZTALOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 27-ike. Hogy az ágysíneknél alkalmazni szokott bevéséseket, melyeknek lyukai a poloskák hozzáférhetlen tanyáit képezték, mellőzhes­sük és hogy az ágyrészeket biztosan és szi­lárdan úgy összeköthessük, hogy azok hasz­nálat alatt ne recsegjenek, oly ágysínt hasz­nálunk, milyent a mellékelt rajzlapon kétféle kivitelben ábrázoltunk. Az 1—3. ábrákban vázolt sín abban kü­lönbözik a 4., 5. ábrabeli síntől, hogy az ágy nyílásába helyezendő a szár az első esetben a sín közepén, második esetben pe­dig annak szélén van elrendezve. A sín szárát a bekapcsolandó kampók számának megfelelőleg egy, két vagy több c nyílással látjuk el. A hozzátartozó kampós sínt 6., 7. ábrák­ban tüntettük föl. A kampós sín cl sínből és ehhez szög alatt kihajlított e kampókból áll, melyek c nyílásokba akaszthatók. SZABADALMI IGÉNYPONT. Nyílásokkal és kampókkal ellátott ágysínek, hol az elsőt b sín és egy, két vagy több c nyílással ellátott a sínszár jellemzi, a második pedig d sín és c nyílásokba akasztható szög alatt kihajlított e kam­pók által jellemeztetik. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents