8442. lajstromszámú szabadalom • Önműködő elzárókészülék gyújtótestekkel ellátott lángzók számára

Megjelent 1897. évi julius hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 8442. szám. II/g. OSZTÁLY. Önműködő elzáró készülék gyújtó testekkel ellátott lángzók számára. DEUTSCHE GAS - SELBSTZÜNDEB GESELLSCHAFT, GESELLSCHAFT MIT BESCHRÁNKTEB HAFTUNG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 17-ike. Hogy gyújtótesteket, melyek kiáramló gázzal való érintkezés által izzókká lesznek és ez által gyújtólángot fejlesztenek, a fő­lángnak meggyújtása után az égő gyújtó­lángnak káros behatásai alól kivonjuk és hogy ez által megakadályozzuk, hogy a gyújtótest kelleténél hosszabb ideig legyen kitéve a lángnak, a jelen találmány szerint a gyújtóláng gázvezetékét egy önműködő elzárókészűlékkel látjuk el, mely az által jő működésbe, hogy egy, a főláng hatásá­nak körében elrendezett thermo-elem a fő­láng égésekor villamos áramot fejleszt, mely egy, a gyújtóláng mellék-gázvezetékének elzárására szolgáló készüléket önműködően zár el és ez által a gyújtólángot eloltja. Ha a főláng nyitott fővezetéknél bármely okból elalszik, úgy a gyújtóláng mellék­gázvezetékének elzárókészűléke önműkö­dően nyílik meg és a gyújtólángot újból meggyújtja. A mellékelt rajzon egy ilyen gyújtóké­szülék példaképpen gázizzó lángzók szá­mára van föltüntetve: az 1. ábra a készü­léknek a lángzón való általános elrendezé­sét láttatja; a 2. ábrában a készülék a lángzóról leszerelten van föltüntetve. Az A gázvezetékből a B mellékvezeték ágazik el, melyben a C orsóval bíró C1 szelep van elrendezve, mely I) gyújtólángzó­hoz vezető B1 gázvezetéknek a főlángnak égésekor eszközlendő önműködő elzárására szolgál. A Cl szeleporsó a szelepház fölött a 6'- fejjel és ez alatt a delejes anyagból készült, lazán ülő, eltolható G koronggal van ellátva. A G korong alatt elrendezett és a szelepháznak fölső részére támaszkodó II rúgó a G korongot és ezzel a G1 orsót rendesen akként igyekszik megemelni, hogy a B és B1 vezetékek közötti összeköttetés ne legyen megszakítva. A G korong alatt a Ií villámdelej van elrendezve, melynek tekercsei a főláng hatásának körében elren­dezett L thermo-elemmeJ vannak összekötve, úgy hogy a G korong ezen villamdelejnek horgonyát képezi. Ha a főgázvezetéket ki­nyitjuk, úgy a gáz nemcsak a főlángzóhoz, hanem a B vezetéken és a nyitott szelepen át a B1 vezetékbe és ebből a I> gyújtó­lángzóhoz is áramolhatik; Mihelyt az E gyújtótest izzóvá vált, a 1) lángzóból ki­áramló gáz meggyúlad és ez által a fő­lángzóból kitóduló gázt is meggyújtja. Az az L idéz elő, meleg ekképpen keletkező sugár thermo-elemben villamos áramot úgy hogy a delej a G korongot magával

Next

/
Thumbnails
Contents