8437. lajstromszámú szabadalom • Géphajtószíj

Megjelent 1897. évi julius hó 2-án. MAGY. tfdSt KIR. SZABADALMI HIVATAL SZAHADALMI LEIRAS 8437. szám. Xiv/d. OSZTÁLY. Géphajtószíj. ZÖTL GYÖRGY KÖTÉLGYÁRTÓ SALZBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 27-ike. Géphajtószíjakhoz rendszerint bőrt hasz­nálunk. Ha azonban a transzmisszió nagyon távol van, akkor a berendezési költség igen tetemes. Ily esetekben len-, kender-, pamut­vagy teveszőrből szőtt hajtószíjakat hasz­nálunk, melyek azon hátránnyal bírnak, hogy az időjárás változása behat rájuk, a meny­nyiben száraz levegőben kiterjednek, ned­vesnél összehúzódnak. Ezen tulajdonságuk az üzemre igen káros befolyással van, mert a szíj meglazulása egyenetlen járást, sőt munkamegszakítást is vonhat maga után. Jelen bejelentés tárgyát képező hajtó­szíjak zsinórokból készülnek, melyek belse­jében párhuzamosan a zsinórral, vékony sodrony, vastagabb szíjaknál megfelelően méretezett sodronykötél van alkalmazva. A sodrony, illetve sodronykötél nem spirál­szerűen sodortatik, hanem 2—3 vagy több szállal megfelelően szerkesztett gépekben gyöngén sodortatik úgy, hogy a sodrony, illetve sodronykötél a középre jut, anélkül, hogy megsodortatnék. A fonalak gyöngén forgatva, a sodrony vagy sodronykötél kö­rül helyezkednek el, a sodrony tehát tá­mogatja a fonalak erejét és megakadályozza, hogy azok a nedvességben összehúzódjanak. Az ilyen hajtószíjak tehát a hőmérséklet és nedvesség változásától függetlenek és vonóerő, valamint tartósság tekintetében az összes eddigi szövött hajtószíjakat fölül­múlják. SZABADALMI IGÉNY. Géphajtószíj, azáltal jellemezve, hogy ken­der-, len-, pamut- vagy teveszőrből készült fonalak közé sodronyt, vagy megfelelően méretezett sodronykötelet szövünk be. Pfülas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents