8361. lajstromszámú szabadalom • Csap

Megjelent 1897. évi június hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8361. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Csap. BERNSTEIN PERITZ GYÁROS GALATZBAN (ROMÁNIA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 8-ika. A jelen találmány oly csapra vonatkozik, melynél a nyitást egy szelepdugattyúnak emeltyű által eszközölt mozgása, a zárást pedig rúgónyomás eszközli. Ezen csap továbbá még az által van tö­kéletesítve, hogy jogosulatlan használat ellen a működtető emeltyűt a dugattyúrúd­ról lecsavarolhatjuk. A mellékelt rajzoknak 1. ábrája a zárt csapnak hosszmetszete, a 2. ábra a nyitott állapotban lévő csapnak hosszmetszete, a 3. ábra a dugattyút önmagában tünteti föl. A 4. és 5. ábrák a nyomó emeltyűt oldal­nézetben és alaprajzban szemléltetik. A 6. ábra a csaptestnek záró födelét és az emel­tyűnek támasztékát tünteti föl. A 7. ábra fából készült csap alakjában tünteti föl a találmány tárgyát. A mint a rajzból látható, a csap az a részhez csatlakozó b csaptokból áll, mely­nek furatában a c dugattyú van elrendezve, melynek a d1 hüvelybe csavarolható d rúdja a b-re fölcsavarolható e záró födélben nyeri vezetését. Ezen födél az f támasztó nyúl­vánnyal van ellátva, melyen a g nyomó emeltyű ül, mely csuklósan van a dl du­gattyúrúdon megerősítve. Az e záró födél és c dugattyú között a h rúgó van elren­dezve. Ha a g nyomó emeltyűt a nyíl irányában (1. ábra) lenyomjuk, úgy a c dugattyú a h rúgó megfeszítése közben fölemelkedik (2. ábra), mig az i csatorna a k csatorná­val nem közlekedik, minek utána a csapo­landó folyadék akadálytalanul folyik ki mindaddig, míg a g emeltyű szabadon nem lesz bocsátva, a mikor is a c dugattyú a h rúgó hatása folytán előbbi záró helyzetébe kerül vissza. Hogy a csapot a jogosulatlan használat ellen biztosítsuk, a dugattyúrúd két rész bői van készítve, és pedig úgy, hogy a d rúd csavarorsó, a d1 rész pedig csavaranya alakjában van kiképezve, minek folytán a g nyomó emeltyűt könnyen lecsavarol­hatjuk. A csap használata szerint lehet parafá­ból, bőrből, azbesztből vagy becsiszolt fém­testből is készítve. Ha a csapat habzó folyadékoknál alkalmaz­zuk, úgy czélszerű a c dugattyú alsó végén a perforált l sisakot elrendezni, a melyen az i csatornából kiömlő folyadéknak előbb át kell haladnia (3. ábra). A csapnak egyes részeit könnyen szét lehet szedni, s igy a csapot könnyen tisz­títhatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents