8323. lajstromszámú szabadalom • Tárgyüvegtartó mikroszkópiai és bakteriológiai czélokra

Megjelent 1S!>7. évi junius hó 15-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8328. szám. VII/d. OSZTÁLY. Tárgyüvegtartó mikroszkópiai és bakteriológiai czélokra. HUGERSHOFF FERENCZ GYÁRI CZÉG LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 27-ike. Jelen találmány tárgya mikroszkópiai és bakteriológiai vizsgálatok czéljaira szolgáló csiptetőalakú tárgyüvegtartó, mely ágainak belső oldalán a tárgyüveg fölvételére és szoros tartására szolgáló hornyokkal van ellátva, száraira pedig a tárgyüvegtartó szétnyitására és bezárására szolgáló elcsúsz­tatható keret van alkalmazva. A tárgyüvegtartó a tárgyüvegnek az asz­tallappal való párhuzamos elhelyezése czél­jából lábszerű kiugró részekkel van ellátva, melyek az asztallapra való nyugodt és egye­nes fölfekvését és a tárgyaknak az asztal­lappal való párhuzamos tartását lehetővé teszik. A mellékelt rajz: 1. ábrája az asztalra helyezett tárgyüveg­tartó oldalról nézve, 2. ábra fölülnézetben, 3. ábra pedig függélyes metszetben tün­teti elő. A rugalmas anyagból készült tárgyüveg­tartó a villaalakú ágain a belső oldalon hosszirányban elvonuló a1 hornyokat alkal­mazunk, melyek a tárgyüveg fölvételére szolgálnak és melyekben a tárgyüveg szi lárdan és egyenes helyzetben tartatik. A tárgyüvegtartó szárainak keresztezését kö­rülövedző b keret eltolásával az ágakat egymás fölé szorítjuk, és így a tárgyüveget helyzetében rögzítjük. A b keret vissza­tolása által a fogószárak rugalmas volta folytán a villaágak egymástól eltávolodnak. A rajzban bemutatott b keret két kereszt lemezből áll, melyek szögecsekkel vannak egymáshoz erősítve, b keret helyett azon­ban bármely szerkezetű aczélovet vagy hur­kot is alkalmazhatunk. A tárgyüvegtartó szárain alkalmazott c lemezek az asztallappal való párhuzamos fölfekvést eszközlő lábakul szolgálnak. Ezen lemezek méretei ugyanis olyanok, hogy a tárgyüvegtartó a tárgyüveget az f asztallal párhuzamosan és attól mindig egyenlő tá­volban tartsa. A tárgyüvegtartó alakját, méreteit és a c fölfekvő lemezek számát és elrendezését tetszés szerint változtathatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tárgyüvegtartó, mikroszkópiai és bak­teriológiai czélokra, az által jellemezve, hogy a tárgy üvegtartó a a ágainak vé­gein a belső oldalon a tárgyüveg föl vételére és szorosan tartására szolgáló a1 a1 vezetékek vannak alkalmazva. 2. Az 1. pontban leírt tárgy üvegtartó, az-

Next

/
Thumbnails
Contents