8294. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti eljárás

Megjelent 1897. évi junius hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8294. szám. IX/f. OSZTÁLY. Fényképezési eljárás. MOH OSZVALD FÉNYKÉPÉSZETI CZIKKEK GYÁRA GÖRLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 23-ika. Fényképezésnél az érzékeny lemez számára eddigelé oly kereteket alkalmaztak, melyek átlátszósága tartós volt. mint pl. üveg, czel­luloid, gelatinhártya stb. Az ilyen eljárás hátrányos, mivel fényfoltok keletkezhetnek-Ezen fényfoltok azáltal jönnek létre, hogy az érzékeny lemezen áthatoló sugarak egy része a háttérből visszaverődik és az ábra körvonalait kiszélesíti. Jelen találmánynál az érzékeny lemez számára oly keretet alkalmazunk, mely föl­vételek alkalmával a fénysugarakat nem bocsátja át, a másolás alatt azonban teljesen átlátszó. E czélra legalkalmasabb a papiros mely másolás előtt olajjal bekenve átlátszó lesz. Ezen eljárás előnye az eddigiekkel szem­ben az, hogy szantál-lapok és más hasonló gyártmányok nélkülözhetőkké válnak. Az érzékeny lemez kereteinek átlátszóvá tételénél képesek vagyunk továbbá a retou­sirozást a hátulsó oldalon végezni, úgy hogy a retousirozásban esetleg előforduló hibákat dörzsölő gummival kiigazíthatjuk. Azáltal, hogy az érzékeny lemezek számára át nem látszó keretet használunk, a fény­törést és fényvisszaverődést elkerüljük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fényképezési eljárás, jellemezve az által, hogy fény foltok kikerülése végett és szantállapok vagy más hasonló gyárt­mányok nélkülözhetése czéljából és ér­zékeny lemezek számára oly keretet használunk, mely fölvétel alkalmával átlátszatlan, míg másolásnál átlátszóvá tétetik. 2. Az 1. igénypontban jellemzett eljárás oly kiviteli módozata, melynél az érzé­keny lemez keretét papirosból állítjuk elő, melyet másolás előtt olajjal bekenve, átlátszóvá teszünk. Pollas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents