8280. lajstromszámú szabadalom • Utántölthetetlen palaczk

Megjelent 11 8Í)7. évi junius hó 11-én. MAGY. f® KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8280. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Utántölthetlen palaczk. GI0RDAN0 GEREMIA KAPITÁNY TURINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 11-ike. Eme találmány tárgya egy palaczk, melyet ha folyadékkal töltünk, ki lehet ugyan üríteni, de másodszor megtölteni nem lehet. Ily palaczk sok czélra igen czélszerü. A szóban forgó találmány a csatolt rajz­lapon függélyes és vízszintes metszetben látható. Az a palaczkon (1. ábra) egy x—x szűkület van, mely alatt a palaczk y--y felé kúposán és mely fölött 2—2 felé gömb­alakban szélesedik ki. A 2— 2 részhez a gyöngén kúpos, fölül nyitott z1 zMiél vég­ződő rész csatlakozik. A kúpos z z1 résznek körülbelül a köze­pén a palaczk külső fölületén egy merevítő borda van alkalmazva, hogy akkor, ha a palaczk kiürült, a palaczk nyakát ezen a helyen el lehessen vágni, b (1. ábra) egy golyós szelep, melynek terhelő darabja az y y kiöblösödésbe nyúlik. c (1—4. ábra) egy négy támasztékkal bíró ütköző gyanánt szereplő korong, mely a csonka kúpalakú z z1 részben van elhe­lyezve és a golyós szelep mozgásának ha­tárolására szolgál, d a közepén átfúrt dugó vagy kupak, mely a palaczk elzárására szolgál, az ezen leyő nyíláson a palaczk tartalmát ki lehet üríteni. dA a dugó meg­felelő kivágásaiba ágyalt mozgatható tolda­tok, melyek a kúpos z z1 rész megfelelő furataiba fogódzhatnak, dB (1. ábra) rúgók, melyek a mozgatható toldatok mögött van­nak elhelyezve, dc a kupak fölső részén elhelyezett kautsukból készült tömítőgyűrű. Ha a palaczkot egyszer megtöltöttük, a dc tömítőgyűrű elhelyezése után a c ütkö­zőt és a d kupakot és ennek dx toldatait és dB rúgóit a palaczkba toljuk. Hogy a palaczkot kiüríthessük, csak föl kell azt fordítani, a folyadék a c korong fúratain és a d dugó fúratán kifolyik, még pedig a 2 nyíl irányában. Ha a palaczk egyszer kiürült, azt újból megtölteni nem lehet, minthogy a szelep — kivéve ha a palaczk teljesen föl van fordítva — palaczk szűkületét elzárja. Még akkor is. ha a palaczkot úgy állítjuk, hogy az m n vonal közel, de nem pontosan vízszintes, és ha a palaczkot egészen az illető folyadékba mártjuk, a folyadék nem juthat máshová, mint a palaczk legfölső, a B szelep fölött levő ré­szébe. minthogy a szelep az azt terhelő súly következtében mindig a fölfekvése helyére fekszik, mikor a palaczkot folyadékkal meg­tölteni nem lehet. Az 5. ábrán a palaczknak egy módosítása látható.

Next

/
Thumbnails
Contents