8270. lajstromszámú szabadalom • Tisztítószer üveg, fém és fényes tárgyak tisztítására és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1897. évi junius lió 10-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8270. szám. XI/g. OSZTÁLY. 'sitamiitsftffiiLBSííi Tisztítószer üveg. fém és fényes tárgyak tisztítására és eljárás ennek előállítására. SILBERBORTH A. CHEMIKUS KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 28-ika. 50 rész zsírsavat 8*5 rész kálival elszap­panosítunk, az így keletkezett folyadékot fölforraljuk és tetszés szerint 5% keményí­tővel vagy zsírkővel keverjük. Az így nyert forró tömeghez folytonos keverés közben 20 rész forró szabad zsír­savat adunk és az egészet a forrás meg­szűnte után, de a kihűlés előtt 5 rész bor­szesz lakkal keverjük, úgy hogy egészen egyenletes, a kihűlés után kenőcs vagy pomádészerü tömeget nyerjünk. Ezt a tömeget tetszőlegesen lehet szí­nezni vagy szagosítani. Az így nyert szer üveg, főleg ablak vagy tükör-üveg, lámpa harang és henger, csillár­dísz, szemüveg, valamint fényes fémtárgyak tisztítására használható. Erre a czélra nem­csak azért alkalmas, mert gyorsan és jól tisztít, hanem azért is, mert az így tisztí­tott üveg átlátszóságát el nem veszti és pár napig be nem harmatosodik, nedves térben jégvirággal be nem vonódik, illetve ha be­vonódik, gyorsan tisztítható, végül pedig légy vagy más bogár az ily módon tisztí­tott üvegre nem száll. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tisztító anyag üveg és más fényes tárgy tisztítására, mely a nevezett tárgyak harmatosodását vagy jégvirággal való bekérgeződését vagy légy vagy más bo­gártól való bepiszkolását meggátolja és 5% keményítőből vagy zsírkőből, 20 rész szabad zsírsavból, 5 rész borszesz lakkal kevert, 50 rész zsírsavból kevert, 50 rész zsírsavból és 8'5 rész káliból készült szappanból áll. 2. Eljárás az 1. alatt védett tisztítószer előállítására, jellemezve azáltal, hogy forró szappanlúghoz keményítőt vagy zsírkövet keverünk és ez utólag folyto­nos keverés közben forró zsírsavval ke­verjük, a még ki nem liült, de nem forró tömeghez pedig borszesz lakkot adunk. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents