8258. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkylezett húgysav előállítására

Megjelent 181 89í. évi junius lió 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8258. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás alkylezett húgysav előállítására. FISCHER EMIL TANÁR BERLINBEN. Pótszabadalom a 7451. számú szabadalomhoz. Elsőbbsége 1896 deczember hó 31-ótől kezdődik. A húgysavnak nedves úton való alkyle­zésénél nem szükséges azt alkatiakban tel­jesen föloldani, lehet erre a czélra a szilárd húgysavas sókat is, a föloldáshoz nem ele­gendő mennyiségű vízzel, használni. Ha pl. 5. rész nehezen oldható savanyú kaliumuratot 75 rész vízzel és 4 rész jod­methyllel folytonos rázás mellett 3 — i órán át 100° C.-ra melegítünk, akkor tökéletes cserebomlás megy végbe és keletkezik x monomethylhúgysav keverve igen kevés regenerált húgysavval. Ugyanezen monomethylhúgysav keletkezik, ha 5'4 rész savanyú magnesiumuratot 6 4 rész jodmethyllel és 100 rész vízzel folyto­nos rázás mellett 100° C.-ra melegítünk. Alkaliak helyett alkalmazhatjuk, továbbá gyönge anorganikus savak, mint a milyen a szénsav, bóronsav, phosphorsav vagy or­ganikus savak pl. eczetsav, sóit és itt is elegendő a nehezen oldható húgysavat a folyadékban suspendálni. Az y. monomethylhúgysav előállítására pl. 15 rész húgysavat 19 rész jodmethyllel, 300 rész vízzel és 92 rész szénsavas kalival folytonos rázás mellett zárt edényben 4 órán át 100—110° C.-ra melegítünk. A kihozatal majdnem a theoretikusnak felel meg. Ha szénsavas kali helyett, különben egyenlő körülmények között, 26 rész boraxot vagy 17 rész trinatriumphosphatot vagy 13 rész eczetsavas káliumot veszünk, akkor a reak­czió hasonló értelemben megy végbe, de a kihozatal kisebb és a monomethylhúgysavhoz változó mennyiségben át nem alakult húgy­sav van keverve. Hasonló az eredmény oldhatatlan carbo­natok alkalmazásánál. Ha pl. 5 rész húgy­savat 2 3 rész szénsavas kalival, 100 rész vízzel és 6'4 rész jodmethyllel 3 órán át 100° C.-nál erősen rázunk, akkor 5 2 rész olyan terméket kapunk, mely az a mono­methylhúgysav minden sajátságát mutatja, de az elemzés szerint még húgysavval van tisztátalanítva. Épen olyan könnyen sikerül az x dimethyl­húgysav előállítása, ha 36 rész a monomethyl­húgysavat 43 rész jodmethyllel. 1000 rész vízzel és 10 rész szénsavas kalival 3 órán át zárt edényben folytonos rázás mellett 90—100° C.-ra melegítünk.

Next

/
Thumbnails
Contents