8226. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendő vízszintes csúsztatóval

Megjelent 1897. évi jnnius lió 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS . szám. I/i. OSZTÁLY. Nyakkendő vízszintes csúsztatóval. SUCKOW SZÜL. BOHATSCH RÓZA SZÍJGYÁRTÓ BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 22-ike. Az eddigi kelméből készült nyakkendők­nél a nyakkendőnek a nyakat övedző sza­lagát rendesen a nyakkendő csokorhoz varr­ták vagy kengyel segélyével a csokor csúsztatójába akasztották. Ezen elrendezés következtében a nyak­kendőt a gallérra erősítés után, helyzetéből nem lehet eltolni, miért is nagyon ritkán találjuk el a kellő helyzetet, melyben annak a nyakon lennie kell. Ezen nyakkendők nem is tartósak. Jelen találmány czélja, ezen hiányokon segíteni oly módon, hogy a nyakkendőt vagy annak csokrát bőrből készítjük és a nyakat övedző szalagot lazán fűzzük át a csokorra vízszintesen alkalmazott csúsztatón, úgy hogy ha a nyakkendőt fölcsatoltuk, azt kényelmesen csúsztathatjuk jobbra vagy balra és kellő helyzetbe hozhatjuk. Az eddig kelméből készült nyakkendők­nél az ily csúsztatás lehetetlen, mert a csokor szorosan áll. A mellékelt rajzlapon: 1. ábra a nyakszalagot, 2. ábra a nyakkendőt tünteti föl. Az a nyakszalagot és a b nyakkendő csokrot, esetleg az egész nyakkendőt bőr­ből, bőrszerű anyagból készítjük. Az a nyak­szalagot a b nyakkendő csokor vízszintes c csúsztatóján huzzuk át. A nyakkendő cso­kor az eddig használt alakokban és színek­ben készíthető, például lehet keskeny vagy széles vagy csokorra kötött stb. Ezen nyak­kendők nagyon tartósak és könnyen lemos­hatok, úgy hogy jóval hosszabb ideig hasz­náljuk, mint az eddigi kelme-nyakkendőket. A nyakkendő mindig jól áll, és ha mégis félre csúszik, könnyen vissza csúsztatható a kellő helyzetbe. Végül a nyakszalag köny­nyen kicserélhető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bőrből vagy bőrszerű anyagból készült b csokorral és c vízszintes csúsztatóval bíró nyakkendő. 2. Az I. pont alatt jellemzett nyakkendőnél az a nyakszalag lazán áthúzva a b nyak­kendő csokor vízszintes c csúsztatóján. (1 rajzlap melléklettel.) PAllAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUÜAPB&TBN

Next

/
Thumbnails
Contents