8212. lajstromszámú szabadalom • Újfajta pipafejburkolat alumíniumból

Megjelent 1897. évi jiinins lió 8-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8212. szám. VI/©- OSZTÁLY­Újfajta pipafej-burkolat alumíniumból. FABERY JÁNOS GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 julius hó 28-ika. A pipafejnek alumíniummal való burko­lása azon akadállyal jár, hogy az aluminium forrasztása rendkívül nehéz. Az egyéb fémekből készült burkolatoknál és födeleknél ugyanis a csukló egyik részét a burkolatra, másik részét a födélre szokás forrasztani. Az aluminium forrasztásánál föl­merülő nehézségek elkerülése czéljából tehát szükséges az alumíniumból való burkolatnak egy oly alakját találni, a melynél forrasztás nem fordul elő. Ezt czélozza az alább leírt találmány. Az 1. ábra a burkolatot az a nyitott födéllel együtt ábrázolja, mely utóbbi egy darabból van készítve. A b alsó gyűrű a d köpenyre van karimázva (gebördelt), c a csukló, mely­nek középső pántja a födéllel, a két szélső pedig a pipafej burkoló karimájával egy­egy összefüggő egészet képez és azokkal sajtolás útján egy darabból vannak készítve mely csuklópántokba azután az f szög föl­vételére lyukak lesznek fúrva. A 2. ábra a nyitott födélnek és a pipafej alsó gyűrűjének fölulnézete. A 3. ábra oldalnézete a nyitott födél- és az alsó gyűrűnek, e a födél csappantója és f a szög, a mely' által a csuklópántok össze­tartatnak. SZABADALMI IGÉNY. Pipafejburkolat alumíniumból, azáltal jelle­mezve, hogy az « födél a b alsó gyű­rűvel c csukló által van összekötve, mely­nek pántjai egyrészt a födéllel, másrészt pedig az alsó gyűrűvel egy darabból készítve egy egészet képeznek, és a melyre az f szög fölvételére lyukak vannak fúrva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents