8169. lajstromszámú szabadalom • Czipőtisztító gép

Megjelent 1807. évi május hó 29-én. MAGY SZABADALMI IilR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8169. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Czipó'tisztító gép. TUMA FERENCZ KERESKEDŐ POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 19-ike. Jelen találmány tái'gya új ezipőtisztító­gép, mellyel czipőgyárakban, szállodákban, intézetekben és hasonló helyeken a czipőket gyorsan tisztíthatjuk és fényesíthetjük. Ezen új ezipőtisztítógép mellékelt rajz­ban van föltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék elől nézetét, a 2. ábra oldalnézetét mutatja. A b alaplemezre két a csapágy van erő­sítve, melyek fönt c keresztrúd által vannak egymással összekötve. A két a csapágyba d tengely van ágyazva. Az összes kefe­hengerek ezen d tengelyre vannak elren­dezve. A d tengelyt a tengelynek a csap­ágyakból kiérő végére erősített /' fogantyú és g zsinegkoronggal ellátott e kézi hajtó­kerék segélyével hajtjuk. A h fényezőkefék két egymással szemben álló és sörtével el­látott korongból állnak, míg a középső, a két korongot összekötő i hengeren a sörték sugár irányban vannak alkalmazva. Ezen fényezőkefe mellé sorakozik a kenőkefe, mely sörtével ellátott k korongból és vastag nemezréteggel bevont / hengerből áll. A folyékony czipőfénymáz a r kereszt­rúdra függesztett m tartályban van és onnét jut a kenőkefékre. Az m tartály szerkezete a következő: A lefelé szűkülő m tartály fölül n fo­gantyúval és hátul a c rúdra való fölfüg­geszthetése czéljából o kampóval van el­látva. Alsó része p kifolyó-csőben végződik, mely oldalt a folyadék kibocsátására szük­séges túrátokkáI bír. A folyadékot q töltőnyíláson át juttatjuk az m tartályba és onnét való kifolyását a tartályba torkoló p cső nyílására alkalma­zott, .1 gomb és t emeltyű segélyével meg­felelően működésbe hozott r rekesztőlemez­zel szabályozzuk. A p cső akként simul a k korong és / hengerhez, hogy a folyadék egyrészt /• ko­rongkefére. a cső alső végén kifolyó folya­dék pedig az 1 hengerre jut. A csapágyakon kívül van u parafakorong, mely esetleges fémrészek, kések, sarkantyúk stl). tisztíthatása czéljából csiszoló vászon­nal is bevonható; e mellé sorakozik a durva sörtével ellátott v korongból álló sárkefe. Alkalmazásához képest a ezipőtisztítógép többféle elrendezésű is lehet. Ha a czipőt lábon akarjuk tisztítani a b alaplemezt az egész készülékkel együtt egy alacsony zsámolyra helyezzük, míg szállo­dákban vagy intézetekben stb. a készüléket

Next

/
Thumbnails
Contents