8165. lajstromszámú szabadalom • Sterilizálható kefék és ecsetek

8165. szá-m. VI/f. OSZTÁLY. Sterilizálható kefék és ecsetek. STEPHAN PÁL FODRÁSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 7-ike. Megjelent 1897. évi május lió 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI IglH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A hajak ápolására eddig szokásosan hasz­nált kefék és a borotválásnál beszappano­zásra alkalmazott ecsetek azon hátránnyal bírnak, hogy általuk igen könnyen terjesz­tetnek el ragályos betegségek; eddigelé ugyanis ezen keféket és ecseteket a serték­nek a fafoglalatoknak fogantyúikkal vagy egyéb tartóikkal való megerősítése folytán nem lehetett sterilizálni, azaz nem lehetett a betegséghordó csirákat megsemmisíteni, a nélkül, hogy a fafoglalatot meg ne sér­tettük és a farészeket el ne pusztítottuk volna. A jelen találmány oly kefékre és ecsetekre vonatkozik, melyeknél a sertecsomókat köny­nyen és tökéletesen lehet sterilizálni, a nél­kül, hogy a foglalatokat és fogantyúrészeket vagy tartókat meg kellene sértenünk. Ezt azáltal érjük el, hogy a sertecsomókat fémből üvegből vagy kerámiai anyagból készült foglalatokba erősítjük, melyek vagy könnyen levehetően vannak a megszokott anyagokból készült fogantyúkhoz vagy tar­tókhoz erősítve, vagy pedig szilárdan ezekkel összekötve, mely esetben ezen fogantyúk és tartók is a sterilizálás által meg nem támadott anyagból készülnek. A mellékelt rajz ily sterilizálható haj­keféket és ecseteket példaképen mutat be, egyik - másik foganatositási alakban; ezen kefék és ecsetek, melyeknél a fogantyút a foglalatról le lehet venni, azon további előnyt is nyújtják, hogy az elhasznált kefe- és ecset­részeket újakkal lehet pótolni. Az 1. és 2. ábrákban egy sterilizálható hajkefe és a fogantyútól leszerelt a sertéket hordó foglalat van föltüntetve. A 3. és 4. ábrákban egy sterilizálható rotácziós kefe és a foglalat részek egyike van bemutatva. Az 5. és 6. ábrákban egy, a beszappanozásra szolgáló ecset és annak foglalatja van föl­tüntetve. A mint látható, a bemutatott esetekben az a serték c fogantyútól, tartótól elkülöní­tett b foglalatban vannak megerősítve, mely fémből készült, úgy hogy a sertéket a fo­gantyúknak a foglalatból való eltávolítása után könnyen lehet sterilizálni. Ezen foglalat egy vagy több részből ké­szülhet és alakjában a fogó részhez vagy tartóhoz alkalmazkodik, úgy hogy mind­kettőt igen gyorsan és biztosan lehet össze­kötni. Ezen összekötést különböző módon és tetszőleges, alkalmas eszközökkel lehet foga­natosítani. így pl. az 1. ábrában bemutatott kefénél ezen összeköttetést egy vagy több

Next

/
Thumbnails
Contents