8137. lajstromszámú szabadalom • Lejtős rostély

Megjelent 1897. évi május lió 36-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8187. szám. II/c. OSZTÁLY Lejtős rostély. EGGENBERGER SYLVESZTER ÉPÍTŐMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 10 ike. A találmány tárgya egy főleg füstemésztő tüzelésekhez alkalmas lejtős rostélj7 , melyet az jellemez, hogy az e rostélypálczák a ros­télyfölület középvonala felé is lejtenek, mi a salaknak a rostélypálczákhoz siilését meg­gátolja. Új továbbá a rostélyfölület alátá­masztási módja is. Az új rostély az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán az alátámasztásra szolgáló rúd részletrajzban, a 3. ábrán a rostély fölülnézetben lát­ható. A rostélyfölület maga öntött vasból ké­szült lemezekből áll, melyeket a b tartók támasztanak alá. A b tartók a tüzelőtérbe, ennek hosszanti irányában vannak befalazva és bizonyos közökben megfelelően ki van­nak vágva. Eme c kivágásokba fekszenek az a rostélylemezek d kiugrásai (t. ábra). A legalsó a rostélylemez a tüzelőtér fene­kére fekszik, a következő rostélylemezek pedig a közvetlenül megelőző alsóbb lemez fölső végére. A rostélylemezek maguk ismét különle­gesen vannak szerkesztve, amennyiben az e rostélypálczák nem futnak vízszintesen, hanem, mint az a 3. ábrán látható, a rostély középvonala felé lejtenek. Részben azért, mert a szén a rostélyfölíileten folytonos mozgásban van, részben pedig, mert a tá­masztékok a rostély szabad keresztmetsze­tét nem kisebbítik, a rostélyon a tüzelő­anyag lehetőleg tökéletesen elég. SZABADALMI IGLNY. Lejtős rostély, mely egyes rostélylemezek -ből van összeállítva, jellemezve az által, hogy az a lemezeket a tüzelőtér hossz­irányában elhelyezett b tartók az a le­mezeknek a tartók c kivágásaiba fekvő d bütykei által vannak alátámasztva és hogy a rostélylemezekben levő e rostély­pálczák a rostély középvonala felé is lejtenek. (1 rajzlap melléklett®!.) í'allas részvénytársaság nyomdája Budapested

Next

/
Thumbnails
Contents