8127. lajstromszámú szabadalom • Újítások önhajtású kocsikon

eljelent 1897. évi május hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8127. szám. V/g- OSZTÁLY Újítások önhajtású kocsikon. ANGLO-FRENCH MOTOR CARRIAGE C° LIMITED CZÉG DIGBETHBEN (ANGOLORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1896 deczember hó 23-ika. A jelen találmány önhajtású kocsikon és különösen gáz- vagy olaj motorral hajtott kocsikon eszközölt újításokra vonatkozik. Ezen újítások tárgyát főleg a mótorhen­gert körülvevő víznek hűtése és a kocsi mozgási sebességét és irányát szabályozó berendezések képezik. Ezeken kívül a jelen találmány még egyéb, a következőkben le­írandó újításokra is vonatkozik, melyeket a mellékelt rajzok kapcsán az alábbiakban közelebbről fogunk fejtegetni. Az 1. ábra a mótorhenger számára el­rendezett, vízkeringésű és hűtőberendezés­nek részben metszett végnézete. A 2. ábra ugyanannak fölülnézete. A 3. ábra a kocsi mozgási irányának megfordítására szolgáló berendezéseknek schematikus rajza. A 4. ábra ugyanazoknak fölülnézete. Az 5. ábra a kocsi kétféle sebességének ugyanazon fogantyú segélyével való előidé­zésére szolgáló berendezésnek függélyes metszete, melyben a kocsi kormányzására j szolgáló berendezés is látható. A 6. ábra ugyanannak fölülnézete. A 7. ábra metszet az 5. ábrának z z vo­nala szerint. A 8. ábra a hajtószíjaknak a kerékről való levetésére és a féknek egyidejű meg­húzására szolgáló berendezéseket tün­teti föl. A mint az 1. és 2. ábrákból kitűnik, a B B1 víztartályok az A mótorhenger fölött és a kocsinak két egymással szemben fekvő oldalain vannak elrendezve; a b b csövek ezen tartályoknak alsó részeit az A1 víz­köpennyel kötik össze, mely előnyösen spi­rális cső alakjával bír; ezen spirális víz­köpeny a henger fölött elrendezett C kamrával, valamint a c csőtoldat segélyével a már említett b csövekkel van összekötve. A B B1 tartályoknak fölső részei a b1 cső segélyével vannak egymással összekötve. A jelen találmány ezen részénél az újítás különösen a két D I)1 kondenzátornak al­kalmazásában áll, melyeknek egyike D az említett C kamrának szintje fölött van el­rendezve és azzal a d cső segélyével van összekötve, míg a másik, D1 a mótorhenger szintje alatt van elrendezve és a D kon­denzátorral a d1 cső segélyével van össze­kötve. A Dl kondenzátornak másik végét alkalmas szerkezetű keringési E szivattyú­val kötjük össze, mely a vizet a konden-

Next

/
Thumbnails
Contents