8110. lajstromszámú szabadalom • Automatikus ablakzár

Megjelent 1807. évi május hó 25-én. MAGY SZABADALMI KIII. HIVATAL Q v3 ZAB AD ALMI LEIRAS 8110. szám, VIII/d. OSZTÁLY. Automatikus ablakzár. SEKERKA JÁNOS LAKATOSMESTER BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 27-ike. Találmányom tárgya egy ablakzár, mely egyetlen fogással automatikusan zárható és nyitható. Ezt lényegében oly módon érjük el, hogy a hajtórúdat egy spirálrúgó val te­kerjük körül, minek következtében a hajtó­rúddal kapcsolt megfogó a megfeszített rúgó hatása alatt automatikusan fogódzik a meg­felelő tagba és így biztos zárást létesít, ellenben a nyitás húzás vagy nyomás segé­lyével történik és ezenközben a rúgót is megfeszítjük. A csatolt rajzlapon az 1. ábra egy ablak­keretet mutat a megfelelő ablakszárnyakkal, melyek hosszanti oldalába a hajtórúd van ágyalva, a az ablakkeret, b b1 a záró bádo­gok, melyekbe a c c1 megfogok fogódzanak, d a hajtórúd. Az 1" ábra az e ablakdeszkával fölszerelt ablak oldalnézete, az lb ábra a b b1 záró­bádogok egyike. A 2. ábra a d hajtórúd nézete, mely az ablakszárny hosszanti w1 léczében mozgat­hatóan van ágyalva és az f kengyelekben vezetve. A két végén fix módon c c1 meg fogók vannak alkalmazva, melyek a göm­bölyű d rúd forgatásánál a záróbádogba csappannak, vagy abból kikapcsolódik. A gömbölyű d rúdra egy g csövet vagy egy vagy több g1 gyűrűt húzunk és egy szög segélyével a rúdhoz el nem tólhatóan megerősítjük. Eme gáz cső vagy maga a rúd körül a h rúgó van tekercselve, mely a rúdnak jobb vagy balfelé irányuló mozgástköl­csönöz. A rúgó egyik vége a rúdba van eresztve, míg a másik vége az ablakszárny egy üregébe fogódzik, vagy pedig egy csa­var segélyével van fogva tartva. A g gáz­csőhöz egy egyenes vagy horogalakú c11 megfogó lehet megerősítve, ép úgy lehet a c megfogót a g1 gyűrűn is megerősíteni. A 3. ábra a fölső és alsó megfogót mutatja, a mint a záróbádogba fogódzik, a pontozott vonalak a megfogót nyitott állapotban mu­tatják. A két ablakszárny elzárása egyszerűen az ablak benyomásával történik, miközben a megfogok a rúgók hatása alatt a záró­bádogba csappannak. Az ablak nyitása a következő szerkezetek egyikének segélyével történhetik. A 4. ábrán egy az e ablak deszkába mé­lyített szerkezet van ábrázolva, melynél a nyitás az i billentyűre gyakorolt egyszerű nyomás segélyével történik. Az utóbbi le­nyomásánál a különleges módon meggörbí­tett j rúd annak következtében, hogy a billentyűnek ferdén elvágott toldata a j rúdnak alúl ferdén elvágott fölső vége fölött

Next

/
Thumbnails
Contents