8076. lajstromszámú szabadalom • Újítások acetilénnek calciumcarbidból való előállítására szolgáló készülékeken

Megjelent 1897. évi május lió 22-én. MAGY. SZABADALMI Klft. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 8076, szám. II/d. OSZTÁLY. Újítások acetylennek calciumcarbidból való előállítására szolgáló készülékeken. DR KRANZ JÓZSEF ÜGYVÉD, SAXL IZIDOR TANÁR ÉS LAPSZER­KESZTŐ ÉS WALLESZ ÁRMIN KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 26-ika. Ezen találmány tárgya olyan berendezés acetylennek fejlesztésére szolgáló készü­lékeken earbidból, ennek vízzel való össze hozatala által, mely berendezés az aeetylen nyomásának túlságos növekedését akképen akadályozza meg, hogy a carbidra folyó víz mennyisége abban az arányban csökken, a mely arányban a nyomás növekszik s végül, ha a nyomás egy bizonyos határt túllépett, a vízhozzáfolyás teljesen meg­szűnik. Ezen találmány továbbá különböző beren­dezéseket foglal magában, melyek össze­köttetésben az éppen említett biztosító be­rendezéssel lehetővé teszik az aeetylen elő­nyös előállítását, különösen a legkisebb mennyiségekben pl. hordozható lámpák szá­mára. A rajzon az 1., 2. ós 3. ábrák a biztosítókészűléknek különféle kiviteli módozatait tüntetik föl; a 4. ábra egy hordozható acetylenlámpa ezen találmány értelmében; az 5. ábra ennek egy részlete nagyítva; a 6. ábra ezen lámpához való carbidpatron. Az 1. ábra szerinti biztosító és szabályozó készülék lényeges alkotórésze az A csőben, mely a vizet a carbidhoz vezeti, elrendezett B csap vagy szelep, mely E rúd révén a mindenfelől tökéletesen zárt D hengernek rugalmas C fenekével van összekötve. A rugalmas fenékre hat egy. a D henger belsejében elrendezett F rúgó. A henger az acetylenfejlesztő térben vagy ezzel össze­köttetésben álló kamrában van elhelyezve, melyben a fejlesztett acetylennek nyomása uralkodik. Minél nagyobb ez a nyomás, annál jobban fölfelé nyomja a henger ru­galmas C fenekét és annál inkább kisebbedik a B csaj) vagy szelep átömlési kereszt­metszete, úgy hogy valamely előzetesen megállapított és az F rúgó feszültségének szabályozása által tetszés szerint szabályoz­ható határnyomásnál teljesen elzáratik. A víznek a carbidhoz való folyása s ezzel együtt az acetylenfejlődés annál inkább mér­sékeltetik. minél nagyobb a fejlesztett ace­tylen nyomása s bizonyos határnyomásnál végül teljesen megszűnik. A készüléknek a 2. ábrában föltiintetett kiviteli módozata az 1. ábrában megrajzolt­tól csak annyiban különbözik, hogy a ru­galmas C feneket egy, a D hengerben moz­gatható, jól záró Gx dugattyú helyettesíti. A többi, ugyanazon betűkkel jelzett részek működési módja és berendezése ugyanaz mint az 1. ábrában. A készüléknek a 3. ábrában föltüntetett

Next

/
Thumbnails
Contents