8073. lajstromszámú szabadalom • Ólompecsétet sajtoló fogó

Megjelent 1897. évi május hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8073. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Ólompecsétet sajtoló fogó. VANGEL GÉZA FURÓTECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 189 > deczember hó 15-ike. Eme találmány tárgya egy fogó, melynek segélyével a kalapalakú ólompecséteket lehet sajtolni, és melynek pofái pontosan egye­nesbe vannak vezetve. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra a fogó elölnézete; a 2. ábra fölülnézete; a 3. ábra keresztmetszete, a fogópofák mind a három ábrán nyitva vannak: a 4. ábra a fogó elölnézete, de a pofák zárva vannak. A fogó két a és b szárból áll, melyeket a c csapszög köt egymással össze. Az a fogószár végén kiszélesedik és egy négy­szögletes hasábalakú d ürege van. Ennek folytatását képezi az egyik pofán levő e matricza, míg maga az üreg az f pofa ve­zetésére szolgál és ezért falain egy-egy <t hasábbal van ellátva, melyen az f pofa megfelelő hornya csúszik. A pofa a h karok segélyével az i, illetve j csapszögek közvetítésével van a b fogó­szárhoz kapcsolva, az i csapszög az f pofa mozgása közben folytonosan az a szár fölső föliilétén csúszik. Hogy az ólompecsétet a matriczából köny­nyen ki lehessen dobni, a matricza k feneke mozgatható. Ez a fenék gombaalakú, ha a pofákat zárjuk, a k fenék a d üreg hátsó részére fekszik, ha pedig a pofákat nyitjuk, a b pofa a k feneket a száránál ismét előre tolja és így a fenék a pecsétet kilöki. A fogó segélyével a pecsétet igen csekély erőkifejtéssel lehet előállítani. SZABAT)AI,IL[ IGÉNYEK. 1. Ólompecsétet sajtoló fogó kalapalakú ólompecsétek előállítására, jellemezve az által, hogy a fogó b szárának pofája az a szár g vezetéke által egyenes irány­ban van vezetve és hogy a b szár a pofájával nincs mereven, hanem az l kar közbeiktatásával csuklósan van kap­csolva. 2. Az 1. alatt védett fogónál egy mozgat­ható k fenék alkalmazása az e matriczá­ban. mely a kész ólompecsét kidobását megkönyíti. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents