7000. lajstromszámú szabadalom • Újítások izzótestek előállítására szolgáló eljárásokon

Megjelent 1897 évi január lió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 7000. szám. Ilid. OSZTÁLY. Újítások ízzótestek eló'állítására szolgáló eljárásokon. VOELKER WILLIAM LAWRENCE ELEKTROTECHNIKUS ELIZABETHBEN. Szabadalmaztatott 1896 augusztus hó 4-étől kezdve. Találmányom tárgyát az izzótestek elő­állítására szolgáló eljárásokon végezett újí­tások képezik. Első sorban egy új izzótest előállítására szolgáló eljárást kivánok leírni, mely abban áll, hogy két vagy több alkálit vagy alkáli­­földet egyesítek egymással, még pedig oly keverési arányban, melyet az illető anyagok equivalens súlya ad meg. Az egyesítésre rendkívül erős hőt, pl. elektromos kemen­­czében fejlesztettet használok. Legczelszerűbben a magnézium és cal­­cium vegyül étét használhatom, melvet más­' 1/ <_> nézium-ealcitnak nevezek és melyet a lángot színező anyagok nyomával elegyítek. A csatolt rajzlapon a használt anyagok megolvasztására szolgáló elektromos kemen­­czét függélyes metszetben mutatom be. Az anyagot a következő módon állí­tom elő: Az alkáli vagy alkáliföld-fém megfelelő sóit, melyek vízben oldhatók és hő ha­­tása alatt megboinlanak, így pl. a nitrá­­tokat oly arányban keverem, hogy a fémek aequivalens súlyokban legyenek jelen. Pl. a «magnézium-calcit» előállítására 163 7 súly­rész calcium-uitrátot és 148-2 súlyrész magnézium-nitrátot keverek. Ezt finom porrá töröm és így desztillált vízben föl­oldom. Az oldásnál a lehető legkevesebb vizet kell használni. Ha a nitrát föloídódotf, • az oldatot alkalmas edényben besűrítem, még pedig oly hőfoknál, melynél a nitrát megbomlik. A bomlás vörös izzásnál teljesen végbe megy. Az így keletkezett anyag tel­jesen fehér fényt sugároz ki. Ha a fénynek sárgás színezetet akarunk adni, körülbelül egy nyolczadszázalék cerium­­nitrátot adunk a porrá tört és föloldott anyaghoz és ezt a leírt módon bepároljuk, ha vöröses színt akarunk létesíteni, ugyan­annyi clirom-nitrátot használunk. Minden esetben benső keverődés megy végbe. A tömeget bepárolása után calcium­­oxidból készült elektromos kemenczébe visszük és itt fényív vagy más hőforrás segélyével megolvasztjuk. A csatolt rajzlapon: A a tiszta ealcium-oxidból készült és a B alapzatra állított elektromos kemencze D D szénből készült sarokkapcsolók,' me­lyek a szokásos módon vannak a fényívet alkotó széncsúcsok és a vonaldrót közé iktatva. A D D sarokkapcsolók az A ke­mencze és a B talapzat megfelelő üregeibe nyúlnak. A fönt leírt módon előkészített

Next

/
Thumbnails
Contents