6999. lajstromszámú szabadalom • Légüres szárító

Megjelent 1897. évi január hó 9-én MAGY. ggg KIR. SZABADALMI B® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6999, szám. XIX/g. OSZTÁLY. Légüres szárító. STORCH ERNŐ MÉRNÖK BERLINBEN. Szabadalmaztatott 1896 augusztus hó 8 ától kezdve. Jelen találmány tárgya egy vacuumkészű­lék, mely por és robbanó anyagok szárítá­sára, illetve gáztartalmuk elvonására szol­gál. továbbá robbanásoknál a tulajdonképeni készülék szétvetését megakadályozza. Ezt ezen találmány által érjük el, még pedig úgy, hogy a készülék belső falai csekélyebb szilárdságú és kicserélhető részekkel vannak ellátva, mint a tulajdonképeni készülék falai, úgy hogy robbanás alkalmával csak ezen csekély szilárdságú részek mennek tönkre, a tulajdonképeni szárítókészülék pedig sértetlen marad. A mellékelt rajzban: az 1. ábra a készülék hosszmetszetét, a 2. ábra pedig a készülék keresztmetsze­tét mutatja. A D készülék megfelelő alakban több egymással erősen összekötött részekből van készítve és egy S alapon nyugszik. A készülék falában van egy B cső be­ágyazva, melyre egy légszivattyút vagy ugyanoly hatású készüléket szerelünk, mely­nek segélyével a készülékben légiirt állí­tunk elő. A szárításhoz szükséges meleget melegátvevő C testek szolgáltatják, melyek egymásfölött vízszintesen vannak elrendezve, és a melyekre vagy közé a szárítandó robbanó anyagot tesszük. A készülék falába a tetszés szerinti helyen a rajzban pl. a hátsó lapon, kicserélhető F lapot helyezünk, mely csekélyebb szilárd­ságú. mint a szerkezet többi falai és azért robbanás esetében ezen F lap megy tönkre, a készülék többi része azonban sértetlen marad. A D készüléket egy A ajtóval légmente­sen el lehet zárni; könnyű kezelhetés vé­gett ezen A ajtó egy, a készülék kereszt­metszetén belül lévő csap körül forgó K karra van fölfüggesztve, ügy hogy így tá­masztva könnyen lehet vele a készüléket, elzárni. A 2. ábrában az ajtó nyitott hely­zetben be van pontozva. SZABADALMI IGÉNYPONTOK. 1. Por vagy robbanó anyagok szárítására, illetve gáztalanítására szolgáló légüres szárító, jellemezve azáltal, hogy a D készülék falaiba ezeknél csekélyebb szi­lárdságú és könnyen kicserélhető F részek vannak behelyezve. 2. Az 1. igénypontban jellemzett D készü­léket légmentesen elzáró A ajtó, mely egy a készülék keresztmetszetén belül lévő csap körül forgó E karra van föl­függesztve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Bu,lape«ten

Next

/
Thumbnails
Contents