6981. lajstromszámú szabadalom • Levélboríték gyanánt használható levélpapír

Megjelent 1<SÍ>7. évi január hó 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6981. szám. XIII/D OSZTÁLY. Levélboríték gyanánt használható levélpapír. KULIN VILMOS SZERKESZTŐ BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 5-étől kezdve. Jelen találmány tárgya egy levélpapír, mely összehajtott állapotban, mint levélbo­ríték szolgál. Jelen találmány további különlegessége abban áll, hogy föltaláló azon oldalra, melyre a czím lesz írva. a posta által egy 5 krajczáros bélyeget nyomat. Mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában ilynemű boríték nyitott állapotában van ábrázolva és pedig az 1. ábrában mindkét belső oldala ; a 2. ábrában mindkét külső oldala ; a 3. ábrában a levélboríték elküldésre kész állapotban össze van hajtva. Mint az 1. ábrából látható a levélpapír a b és c oldalára reklámok lesznek nyomva. Oldalvást egy / fül van elrendezve, mely szélén a közönséges levélborítékok módjára be van gummizva. Az egyik, külső oldalon, legczélszerűbben a •£. ábrában mutatott helyre a posta által egy 5 kros bélyeg lesz nyomtatva és ezen oldal a czím föl Írására is használtatik. A levélpapír úgy lesz összehajtva, hogy a d bélyeg a külső oldalra jut, úgy hogy te­hát a levélpapíros eme része az összehaj­tott levélpapír külsó mellső oldalát képezi. Az l fül. az eddig használt levélboríté­koknál szokásos módon megnedvesítetik és beragasztatik. úgy hogy a levélpapír pl. a 3. ábrában foltüntetett alakot nyeri. Természetes, hogy a boríték alakjának és az összehajtás módjának választása teljesen a föltaláló tetszésétől függ. Lényeges csak az. hogy a külső oldal egy része a rányomtatott bélyeggel láttatik el. egy fül pedig az egész boríték beragasztá­sára szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Egy levélboríték gyanánt használható levél­papíros külső <• oldalára d bélyeg nyo­matik és a levélboriték az összehajtás után egy oldalvást elrendezett l füllel beragasztatik. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents