6978. lajstromszámú szabadalom • Szoba-lövölde

Megjelent 1897. évi január hó 8-án. MAGY. gg§ KI 11. SZABADALMI KSH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6978. szám. XIX/C. OSZTÁLY. Szoba-lövölde. KRAUSE OTTÓ KONRAD KERESKEDŐ ZWICKAUBAN ÉS IIÜLLER FRIGYES ARNO MAGÁNZÓ DREZDÁBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 14-étől kezdve. Jelen találmány tárgyát egy szoba-lö­völde képezi, mely úgy magánházakban valamint vendéglők és más nyilvános helyi­ségekben. ifjak és idősek, urak és nők mulattatására alkalmas és érdekes, továbbá meglepetésekben gazdag berendezése által gyönyörködtet és a figyelmet tartósan leköti. Ezen készülék lényegében áll: egy czéltábla­­szekrényből a találásnál megszólaló állat­­hangutánzatokkal, egy fölforduió állatalak­kal, elfödött előugró képekkel stb.; továbbá egy légnyomással működő oldalt fölfelé és lefelé beállítható, biztosan találó lőfegyver­ből, mely a vár- vagy tábori ágyúk alakjá­val bír; továbbá egy állványból, mely a lőfegyvert és a czéltáblaszekrényt tartja és a teljes szerkezettel együtt hordozható; továbbá egy készülékből, melynek segélyé­vel az összes czéltáblák találás után a lövész állásából további használatra ismét beállíthatók. A mellékelt rajz 1. ábrájában egy ily szoba-lövölde lőfegyver nélkül elől­­nézetben van föltüntetve; a 2. ábra oldal­nézetben lőfegyverrel együtt tünteti föl, mely ábrában az alsórész törve van raj­tolva ; a 3. ábra a czéltáblaszekrényt met­szetben az összes szerkezetekkel együtt hátulról nézve mutatja; a 4. ábra két czél­pontot mutat gépezeteivel oldalnézetben, melyek közül az egyik egy előugró hü­vely kiakasztására szolgál, mely hüvely lő­­díjul szolgáló ezigarettával vagy czukordarab­­bal vagy más effélével lehet megtöltve: míg a másik egy fölforduló állatalak kikapcso­lására szolgál; az 5. ábra két más ezél­­pontot tüntet föl gépezeteivel oldalnézet­ben. melyek közül az egyik egy fúvó (állat­­hangutánzó) kiakasztására; a másik pedig egy födő alól előugró képnek vagy alaknak kiakasztására szolgál; a 6. ábra csupán egy előugró képnek kiakasztására szolgáló czél­­pontot ábrázol oldalnézetben; a 7. ábra a czéltáblaszekrényt hátulról nézve metszet­ben tünteti föl, a díjhüvely elvételével az összes többi gépezetekkel együtt: a 8. ábra a czéltáblaszekrényt hátúiról nézve tünteti föl, egy a talált ezéltábla ismételt beállítására szolgáló lappal és egyéb részletekkel. Az fi czéltáblaszekrény. mely a gépeze­teket magában foglalja az N deszkán vagy alsó testen van megerősítve. Az X deszka az A állványhoz az 0 villa segélyével old­­hatóan van megerősítve. Az 1 ~6 számok azon czélpontokat jelölik, melyek a lég­nyomással működő lőfegyver (B 2. ábra) által kilőtt lövedékkel való ütközésnél az NyOMDAHi&Xs

Next

/
Thumbnails
Contents